V 98 – Staand meisjesnaakt – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk (gips)
Verblijfplaats onbekend (kalksteen)

1934

Franse kalksteen (Poullenay), 95 cm

gips, 95 cm

Het jaar 1934 was voor Hildo Krop een relatief rustig jaar. Naast zijn grote opdracht van het reliëf voor het monument op de Afsluitdijk (Mo 11) en twee hoekstenen voor het voormalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam (B 96) had hij tijd om enkele portretten en naakten te creëren.  Bijzonder in deze reeks vrije werken is het ‘Staand meisjesnaakt’ in contrapost, met kort kapsel, gemaakt in Franse kalksteen.

De kunstcriticus Jos. de Gruyter schrijft over dit werk in zijn boek ‘Hildo Krop’ uit 1938:
” (het) werk is voor Krop heel kenmerkend, het geeft hem misschien op zijn zuiverst; zie het fijn gerekte der jonge ledematen, het nadenkende van den kleine kop, het bevallige en toch steile, gracieuze en toch teruggehoudene van den stand. Beeld van onschuld en eenvoud, zonder uiterlijke bekoringen of overdrijvingen, het leven aarzelend en aandachtig tegemoet tredend, maar weggedoken nog in de schaduw van het onbewuste, het maagdelijke.”

Het Hildo Krop Museum is in het bezit van het gipsen model met dezelfde afmetingen als het stenen beeld.

bron: Jos. de Gruyter, ‘Hildo Krop’, 1938