V 6 – Honger

particuliere collectie

1915

coromandelhout, 29,5 cm

In 1916 exposeerde Hildo Krop dit houten beeldje op de groepstentoonstelling bij zijn zwager, de Haagse kunsthandelaar H.E. d’Audretsch. Het werk werd verkocht aan mevrouw Ada von Saher, de schoondochter van de directeur van de Haarlemse Kunstnijverheidsschool. Deze Eduard August von Saher zou Krop in 1920 persoonlijk leren kennen.
Met dit houten sculptuur Honger toont Krop een grote sociale bewogenheid. In het jaar dat Krop dit beeldje hakte verscheen ook het boek Dagen van honger en ellende van Neel Doff. Een boek van schrijnend leed zonder hoop. Hoewel dit boek het leven schetst van een paupergezin in de tweede helft van de 19e eeuw, was het in 1915 nog steeds actueel. Een citaat: “We waren allemaal misselijk van den honger… Moeder was uitgegaan; ze dacht, dat haar hoofdpijn beter zou worden, als ze voor de keukenramen de lucht van ‘t eten, dat er werd klaargemaakt, op ging snuiven; maar ze kwam nog zieker thuis en met nijpender honger”.

bron: Neel Doff, Dagen van honger en ellende. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1915