V 165 – Portret Baron Isidore Opsomer

verblijfplaats onbekend

1953

terracotta, 36 cm

In 1953 maakte Hildo Krop een portretkop in terracotta van zijn vriend, de Vlaamse (portret-)schilder baron Isidore Opsomer (1878-1967).

zie ook V 167