V 15 – Hein – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1917

brons/gips, 13 cm

Twee jaar na de geboorte van hun dochter Helen in 1917, kregen Hildo Krop en zijn vrouw Mien een tweede kind, een zoon Hein, genoemd naar zijn grootvader. Helaas zou dit jongetje niet oud worden. Nog hetzelfde jaar stierf hij. Van dit jonge kind maakte Krop zijn eerste doodsportret.
Van dit portretje is een bronzen afgietsel gemaakt en bevindt zich in een particuliere collectie.

gips, 11 cm

Krop maakte vrijwel gelijktijdig een tweede, kleiner portretje van Hein. Het gipsafgietsel van dit aandoenlijke kopje kreeg een opvallende plek in het atelier van de beeldhouwer en zou gedurende zijn hele werkzame leven daar blijven hangen.

Deze twee gipsen portretjes van Hein Krop bevinden zich nu in de collectie van het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

bron: Hildo Krop Portretten, Wim Heij, 2011