V 121 – Zittend vrouwelijk naakt

verblijfplaats onbekend

1941

wit marmer, 22,5 cm

In 1941 maakte Hildo Krop een wit marmeren zittend vrouwelijk naakt. Op een foto van het atelier van Krop zien we het marmeren beeldje van de zittende vrouw in wording. De vrouw rechts in gips leunt met haar rechter arm op een steun, een soort afgezaagd boomstammetje. In het marmeren naakt (links) is het paaltje verdwenen en heeft de arm een wat hoekige houding aangenomen. Mogelijk is door een ongelukje tijdens het hakken, door een oneffenheid of een barstje in het marmer, teveel materiaal verwijderd, waardoor het paaltje niet meer verwezenlijkt kon worden. Hierdoor moest de arm een andere houding aannemen en steunde het op een lager gelegen stuk steen. Hierdoor komt de arm aan het marmeren beeldje enigszins onnatuurlijk over.

In de catalogus van de herdenkingstentoonstelling ‘HILDO KROP 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist’ van kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag in 1984 zien we een keramisch werkje met de titel ‘Vrouwelijk naakt’ en wordt gedateerd op ca. 1943. Hierbij leunt de arm wel op een verticale steun. Verder lijkt de houding identiek aan het marmeren beeldje. Het vrouwfiguur is hierbij verguld, iets wat bij Krop veelvuldig voorkwam. Deze vergulde vrouwfiguren uit de periode rond eind jaren veertig/begin vijftig kunnen gezien worden als een symbool van ‘de eeuwige vrouw’, de bron van het leven.

Van dit 11 cm hoge beeldje maakte Krop ook een uitvoering in wit geglazuurde keramiek, zoals blijkt uit twee foto’s welke zich in het archief van het Hildo Krop Museum in Steenwijk bevinden.

bron: ‘HILDO KROP 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist’, kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984