V 113 – Zittende Aalscholver – Texel

Gemeente Texel

ca. 1938

Franse kalksteen (Pouillenay), ca. 52 cm

Rond 1939 hakte Hildo Krop een zittende aalscholver met zwemmende visjes rond zijn poten in Franse kalksteen. Dit beeld, dat in het bezit is van de gemeente Texel, mist helaas de punt van de snavel. Daarbij is het afgebroken deel verloren gegaan. Deze schade moet geruime tijd geleden zijn ontstaan, omdat in de oeuvrecatalogus van Lagerweij-Polak hiervan al melding wordt gemaakt.
Het Hildo Krop Museum heeft het ‘oermodel’ van deze aalscholver in gips in de collectie, zodat een restauratie tot de mogelijkheden behoort.

Tien jaar later zou Krop naar dit beeld een drietal keramische aalscholvers (V139) maken van een iets kleiner formaat.