Mo 25 – Gedenksteen Interkerkelijk Comité – Amsterdam

Oosterkerk, Wittenburgergracht, Amsterdam

ca 1946

originele steen in Oosterkerk - foto: loek van vlerken 03.11.2015
replica - foto: loek van vlerken 15.02.2011replica exterieur - foto: loek van vlerken 15.02.2011 origineel in interieur - foto: loek van vlerken 03.11.2015detail origineel - foto: loek van vlerken 03.11.2015  detail origineel - foto: loek van vlerken 03.11.2015
gevelsteen:
sjouwer met baal op schouders en scheepje, moeder met kinderen in de stad

Franse kalksteen, 75 cm
De tekst op het reliëf luidt:

INTERKERKELIJK COMITÉ 1945

WAT LIEFDE SAMENBRACHT
IN ‘T JAAR VAN BARRE NOOD
HEEFT MENIG OUDE EN KIND
GERED VAN HONGERDOOD

DIT MONUMENT VERTOLKT
DE DANK VAN HEEL DE BUURT
DANK, DIE IN ‘T HART VAN GOD
IN EEUWIGHEDEN DUURT

Het monument van Hildo Krop aan de Wittenburgergracht in Amsterdam herinnert aan de hongerwinter van 1944-1945 en aan de inspanningen van het Interkerkelijk Comité om de Amsterdamse bevolking van voedsel te voorzien.
In november 1944 ontving Jac. Kortenhoeven uit Groningen een brief van zijn neef, Jan de Graaff, evangelist op Oostenburg in Amsterdam. Deze schreef over de hongersnood op de oostelijke eilanden en vroeg om een schip met spek en eieren. Kortenhoeven liet de brief aan dominee Kloek lezen, die hierop een actie heeft gestart. Hij ging 55 dorpen aan de Fries-Groningse grens langs en verzamelde voedsel voor de Amsterdamse Eilandbevolking.

Eind 2008 is het sterk verweerde reliëf in opdracht van de gemeente Amsterdam verwijderd. Door Van Milt Restaurateurs is hiervan een replica gereconstrueerd. Het origineel hangt nu binnen in de Oosterkerk. Aan de buitenmuur, op de oude plek, is de replica geplaatst.

bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei