B 46 – Nationale Levensverzekeringsbank – Rotterdam

Boompjes 8a, Rotterdam

1924

entree nationale levensverzekeringsbank (detail) - historische foto 1940 - archief nationale nederlandenentree nationale levensverzekeringsbank (detail) - historische foto 1940 - archief nationale nederlandenentree nationale levensverzekeringsbank - historische foto 1940 - archief nationale nederlanden
entree Nationale Levensverzekerings-Bank (en twee details hieruit) – 1940 (foto: Nationale Nederlanden)
nationale levensverzekerings bank - historische foto 1925
onbekende fotograaf – 1925

2 ingangsversieringen
syeniet, ca. 50 cm

architecten: Fa. Van der Heijden en Van Nieuwenhuyzen

In 1924 maakte Hildo Krop voor de Nationale Verzekeringsbank aan de Boompjes in Rotterdam twee hoekstenen als versiering van de hoofdingang. Krop liet aan de linker steen een vrouwenkop zien met aan weerszijden het water van de Rotterdamse haven: een roeier en een zeilschip. Op de rechter steen stond een mannenkop met boompjes. Wat Krop aan de linkerkant van deze kop  ontwierp is niet bekend. Wellicht werd hier het land (de stad Rotterdam) verbeeld.
Ook de siersmid H.J. Winkelman werkte aan dit gebouw mee en mogelijk is de opdracht voor Krop door hem ontstaan.

nationale levensverzekerings-bank, na bombardement mei 1940 - historische foto (nationale nederlanden)
Nationale Levensverzekerings-Bank, na bombardement mei 1940 (foto: Nationale Nederlanden)

In de meidagen van 1940 werd het gebouw ernstig beschadigd, eerst door de gevechten tussen de Duitsers (die zich in het gebouw hadden verschanst) en de Nederlanders (slag om de bruggen) die vanaf de Maas de aanval openden. Het gevecht eindigde met het bombardement op 14 mei. Het kantoor kon tijdelijk niet worden gebruikt, maar na herstel in oktober 1940 weer voor meer dan driekwart in gebruik genomen worden. Voor de Gemeente Rotterdam stond het bankgebouw, in verband met de nodige uitbreiding van het wegennet, behoorlijk in de weg . De gemeente was in 1925 al niet blij met het pand aan de Boompjes, vandaar dat de Nationale nadien ook geen vergunning kreeg voor uitbreiding. Om die reden zocht de bank al voor de oorlog naar een andere locatie en verhuisde naar de Schiekade. Het bombardement in mei 1940 gaf eigenlijk alleen maar het laatste zetje voor de definitieve afbraak van het pand. Dit gebeurde uiteindelijk pas in het midden van de jaren vijftig. Het beeldhouwwerk van Krop is hierbij ook verloren gegaan.

bron: Ingrid Elferink, Nationale Nederlanden