B 43 – Lam en wolf – Amsterdam

Bestevaerstraat 60, Amsterdam

1924

gevelsteen lam en wolf - foto: loek van vlerken 25.03.2011gevelsteen lam en wolf - foto: loek van vlerken 25.03.2011reliëf: Lam en wolf aan weerszijde van een slingerende beek

graniet, 141 cm

architect: A.R. Hulshoff

van rijnschool 1924 - foto: hildo krop museum
Van Rijnschool 1924 – foto: archief Hildo Krop Museum

 

Naast het werk aan grote schoolcomplexen, zoals aan de Postjesweg en de P.L. Takstraat, ontwierp Hildo Krop in de jaren twintig ook beeldhouwwerk voor kleinere schoolgebouwen. De voorstelling van de gevelsteen voor de Van Rijnschool, die zich aan de zijmuur van de school in de Bestevaerstraat bevond, laat een kronkelende beek zien met aan de ene kant een lam en aan de overzijde een wolf, naar een fabel van La Fontaine (zie onder). Dergelijke dierfiguren gebruikte Krop vaker aan kleuter- en lagere scholen, met symboliek als veilig en gevaar, actief en passief, enz.
Krop heeft dit grote reliëf in ‘taille directe’ gehakt, d.w.z. gehakt zonder gips- of klei-voorbeeld op ware grootte, maar slechts met een klein kleischetsje als voorbeeld zoals op de atelierfoto te zien is. Op deze foto zien we Krop die met een pneumatische hamer het granieten sculptuur vorm geeft. Vanwege de structuur van dit harde graniet, is het niet mogelijk om kleine details te verwezenlijken. Hierdoor is de afbeelding bewust wat hoekig gekozen en komt het enigszins geabstraheerd over.

Het schoolgebouw is begin jaren negentig afgebroken en in 1993 is er een woningcomplex voor in de plaats gekomen. Gelukkig heeft de gemeente besloten het reliëf in een muur bij de ingang te herplaatsen.

krop aan het werk aan lam en wolf - foto: collectie hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk – Hildo Krop aan het werk aan ‘Lam en Wolf’


Een wolf en een zachtaardig lam
kwamen eens bij een rivier om te drinken.
Ze dronken op twee verschillende plaatsen:
de wolf meer en het lam minder stroomopwaarts.
Toen zei de wolf: ‘Jij bevuilt voor mij al
het water dat ik wil drinken.’
‘Ach heer,’ antwoordde het lam, ‘wat zegt u daar?
Het water stroomt toch van u naar mij toe.’
‘Welja,’ zei de wolf, ‘scheld je me nu ook nog uit?’
Het lam antwoordde: ‘Dat doe ik niet, heer.’
‘Dat doe je wel!’ zei de wolf, ‘en dat deed je vader
vroeger ook al, en al je voorvaderen.’
Het lam zei: ‘Toen was ik nog niet eens geboren.
Waarom moet ik het nu dan ontgelden?’
‘En je gaat maar door ook!’ zei de wolf,
‘me dunkt dat ik je daarvoor moet straffen!’
De wolf scheurde het lam helemaal
aan stukken; dat had het niet verdiend.

Zo vindt een slecht mens altijd wel een aanleiding
om een goed mens kwaad te doen.

bron: vogala.org