B 92 – HAKA, kantoorgebouw Coöperatieve Groothandelsvereniging ‘De Handelskamer’ – Rotterdam

Vierhavenstraat 40-42, Rotterdam

1931-32


versiering bij de ingang:
geglazuurd en gepolychromeerd bouwaardewerk, ca. 270 cm

architect: H.F. Mertens

verloren gegaan

Deze in 1914 opgerichte coöperatie was bedoeld om de arbeiders levensmiddelen, met name brood, van goede kwaliteit voor een redelijke prijs te leveren. Een groot aantal Nederlandse winkelverenigingen was aangesloten bij de coöperatie. Behalve een betere huisvesting was het gebouw ook een uiting van het zelfvertrouwen van de Nederlandse coöperatieve beweging. Het bedrijfsverzamelgebouw bevatte kantoren, opslagruimte, fabrieksruimte en werkplaatsen. Bij de entree was een reliëf van Hildo Krop in het tegelwerk aangebracht, dat inmiddels is verdwenen: ‘De gebruikscoöperatie beteugelt met sterke hand de maatschappelijke krachten en stelt ze ten dienste van het gansche volk’ (mannenfiguur, die steigerend paard beteugelt).

bron: Gemeente Rotterdam