B 83 – Brug nr. 419 – ‘Hildo Kropbrug’ – Amsterdam

Muzenplein, Amsterdam

1929-32

hildo kropbrug - foto: loek van vlerken 16.05.2019liggende jongen op voorplecht - foto: loek van vlerken 21.01.2011liggend meisje op voorplecht - foto: loek van vlerken 21.01.2011liggend meisje op voorplecht - foto: loek van vlerken 21.01.2011liggende jongen op voorplecht - foto: loek van vlerken 21.01.20112 brugpijlerbekroningen:
1. liggend meisje op voorplecht
2. liggende jongen op voorplecht

graniet, 335 cm (totaal) / 75 cm bekroning

architect: Piet Kramer

Amsterdam heeft in Zeeburg een plein dat het ‘Hildo Kropplein’ heet. Ook is er een brug naar de stadsbeeldhouwer van Amsterdam genoemd: brug 419 over het Zuider Amstelkanaal bij het Muzenplein. Samen met de brug over de Boerenwetering, de ‘Muzenpleinbrug’, vormen deze bruggen een uitbundige aaneenschakeling van beeldhouwwerken waarbij kinderen het onderwerp zijn. Op de Hildo Kropbrug zien we op de twee pijlers figuren op de voorplecht van een boot. Voor deze jongen en meisje hebben de kinderen van Krop model gestaan. Krop laat deze kinderen in de puberjaren zien. Ze liggen plat op hun buik waarbij ze proberen het bootje in de goede richting door het water sturen. Dit als symbool van een nieuwe generatie die zijn eigen richting gaat.

liggende jongen op voorplecht - foto: loek van vlerken 1986