B 22 – Bankgebouw Nationale Bankvereniging – Leeuwarden

Wirdumerdijk 13-15, Leeuwarden

1919

fotograaf onbekend1. Landbouw: moeder met kind en koren, maaiende boer en ploeg
2. Veeteelt: man met staf, hek, liggende koe, staande man, veulen

gehouwen in baksteen, ca. 120 cm

Architect H.F.Mertens

verloren gegaan

fotograaf onbekend

Voor boven de ingang van het bankgebouw in Leeuwarden ontwierp Hildo Krop twee reliëfs; Landbouw en Veeteelt. Deze reliëfs werden in het metselwerk uitgehakt.
Na de sloop van het bankgebouw aan de Wirdumerdijk in 1979 werden de beide bouwsculpturen opgeslagen. Daarna hebben ze jarenlang onder een afdakje in de tuin van het keramiekmuseum Princessehof aan de Grote Kerkstraat gelegen. Er zijn toentertijd, mede geïnitieerd door de gemeentelijke Monumentenzorg, ook nog serieuze pogingen tot herplaatsing gedaan, maar de technische staat van het beeldhouwwerk liet te wensen over, wat tot hoge kosten in geval van herplaatsing zou leiden. Uiteindelijk zijn de sculpturen ergens in de jaren-1990 afgevoerd.

bron: Gemeente Leeuwarden