B 116 – Stationspostkantoor – Den Haag

Rijswijkseweg 13-21, Den Haag

1942-46

mannenfiguur met fakkel en vrouwenfiguur met duif - foto's loek van vlerken 18.07.2013vrouwenfiguur met schip en vrouwenfiguur met rails - foto's: loek van vlerken 18.07.2013
gevelversiering - foto's: loek van vlerken 18.07.2013

gevelversiering:
3 vrouwenfiguren en één mannenfiguur, staande op consoles, boven elkaar geplaatst.
De onderste gecombineerd met kleinere figuren en tekst

Franse kalksteen, 295 cm (elk)

architect: G.C. Bremer

de vijf werelddelen - foto: loek van vlerken 18.07.2013

Voor het gebouw dat het eerste verdeelcentrum van het land was, waar ’s nachts de post per trein werd afgeleverd, maakte Hildo Krop vier gevelbeelden. Deze beelden, een man en drie vrouwen, symboliseren de route die de post aflegt. De man, het bovenste beeld, draagt een fakkel en vormt de voorhoede. Daaronder een vrouw met een duif als personificatie van de ‘luchtpost’ en een vrouw met een schip die de ‘zeepost’ symboliseert. Het onderste beeld, het dichtst bij de voorbijgangers, vertelt het meest en is zelfs voorzien van een gedicht. De vrouw houdt een spoorwissel vast en verwijst daarmee naar het postverkeer per spoor. Onder en naast haar voeten zijn vijf figuurtjes gebeeldhouwd die de werelddelen voorstellen: het figuur in het midden is Europa; rechts boven (man met lendendoek) stelt Afrika voor; daaronder Amerika, gesymboliseerd door een indiaan met hoofdtooi; aan de linkerzijde zien we van boven naar beneden Australië (rancher) en een Chinees voor Azië.

Onder de werelddeel-figuurtjes staat het volgende gedicht:

’t Verkeer, dat voren trekt over de aarde,
Gelijk de landman, ploegend zijn akker,
Schudt, zaaiend alom des geestes waarde,
De mensen in de verste uithoek wakker.

In 1997 kwam de noodzaak van het stationspostkantoor te vervallen, omdat de posterijen het spoor verruilde voor vervoer per vrachtwagen.