Mo 52a – Monument ‘De ontmoeting tussen zee en land’ – Farmsum

Zeesluizencomplex Farmsum (bij Delfzijl)

1957-64

monument 'de ontmoeting tussen zee en land' - foto: loek van vlerken 21.06.2016 monument 'de ontmoeting tussen zee en land' - foto: loek van vlerken 21.06.2016 monument 'de ontmoeting tussen zee en land' - foto: loek van vlerken 21.06.2016 monument 'de ontmoeting tussen zee en land' - foto: loek van vlerken 21.06.2016
monument 'de ontmoeting tussen zee en land' - foto: loek van vlerken 21.06.2016
beeldengroep van drie figuren

de ontmoeting tussen zee en land - foto: hildo krop museum
beeld op originele kolom

beelden: brons, 280 cm
kolom en voetstuk: Frans marmer uit de groeve van St. Anne d’Evenos, 1000 cm (verloren gegaan)

Het beeld ‘De ontmoeting tussen zee en land’ van Hildo Krop, dat gefinancierd werd door de Provinciale Staten van Groningen, werd op 3 juli 1964 onthuld. Het beeld laat drie figuren zien: de zeeman (zee) omarmt scheepslasser (industrie) en landarbeidster (landbouw). Op het marmeren voetstuk stond de inscriptie:

KEREND DE WATERVLOED
ONTSLUIT IK EEN WEG NAAR ZEE

In 2009 werd het kunstwerk deels ontmanteld. Waterschap Hunze en Aa’s besloot hiertoe, omdat de zware marmeren platen aan de sokkel loslieten door betonrot. Het ruim 2,5 meter hoge bronzen beeld stond tot begin 2016 in een opslagloods. In 2013 leek er schot in de renovatie te zitten, het kunstwerk zou worden herplaatst op een andere locatie bij de zeesluizen. De provincie Groningen bedacht een ander plan wat mogelijk kosten besparend zou zijn. Het kunstwerk zou op de huidige locatie worden herbouwd op een ingekorte sokkel. Voor deze laatste variant werd gekozen. De oude sokkel werd in juni 2015 tot de grond toe afgebroken en op 16 februari 2016 werd het beeld herplaatst bij de zeesluizen tussen het Eemskanaal en De Eems in Farmsum. Het geheel ziet er wat soberder uit met een verkorte roze betonnen zuil. De tekst is teruggekeerd op een band van Corten staal rond de sokkel. Ook zijn op deze band allerlei voornamen geplaatst, waarbij vooral  hildo  opvalt.

monument 'de ontmoeting tussen zee en land' sokkeltekst - foto: loek van vlerken 21.06.2016monument 'de ontmoeting tussen zee en land' sokkeltekst - foto: loek van vlerken 21.06.2016monument 'de ontmoeting tussen zee en land' sokkeltekst - foto: loek van vlerken 21.06.2016monument 'de ontmoeting tussen zee en land' detail sokkeltekst - foto: loek van vlerken 21.06.2016

Het Hildo Krop Museum in Steenwijk heeft in de collectie de allereerste schets van dit monument. Dit terracotta beeldje van 24,5 cm laat al de zeeman, de scheepslasser en de boerin zien.

Van de scheepslasser en de zeeman bestaan ook bronzen schetsen (zie Mo 52b).