Mo 16b – Schets van een vrouwelijk naakt met draperie

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1938

brons, 37,5 cm

Dit bronzen beeld is een voorstudie van het ‘Monument voor de uitvinding van de kunstzijde’ (Mo16a), dat zich in Arnhem bevindt.

De bronzen schets en het gipsen origineel zijn aanwezig in de collectie van het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

Ook bestaat er van dit vrouwelijk staand naakt met draperie een marmeren exemplaar van 40 cm. Het is niet bekend waar dit beeld zich bevindt.