Tagarchief: welderen baron rengers th.m.th.

Mo 47 – Monument Th.M.Th. van Welderen, Baron Rengers – Leeuwarden

Westerplantage, Leeuwarden

1955

monument th.m.th.van welderen, baron rengers - foto: loek van vlerken 15.01.2014 monument th.m.th.van welderen, baron rengers - foto: loek van vlerken 15.01.2014 monument th.m.th.van welderen, baron rengers - foto: loek van vlerken 15.01.2014monument th.m.th.van welderen, baron rengers - foto: loek van vlerken 15.01.2014

borstbeeld

brons, 116 cm

 

wapen op sokkel - foto: loek van vlerken 01.09.2016In opdracht van Provinciale Staten van Friesland maakte Hildo Krop in 1955 een bronzen borstbeeld van de in Friesland bekende liberale politicus Theodorus Marius Theresius (Theo) van Welderen baron Rengers (1867 – 1945). Deze zoon van de Leeuwarder burgemeester Wilco Julius van Welderen baron Rengers was lid van de Provinciale Staten (1899-1914, 1917-1930) en Gedeputeerde Staten (1901-1914, 1917-1923) van Friesland. Van 1914-1916 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij zette zich onder meer in voor de afsluiting van de Zuiderzee en de ruilverkaveling op Ameland.

bron: Wikipedia

Mo 58 – Troelstra monument – Leeuwarden

Oldehoofster Kerkhof, Leeuwarden

1961-62
pieter jelles troelstra - foto: loek van vlerken 15.01.2014  pieter jelles troelstra - foto: loek van vlerken 15.01.2014 pieter jelles troelstra - foto: loek van vlerken 15.01.2014
pieter jelles troelstra (detail achterzijde) - foto: loek van vlerken 15.01.2014brons (beeld), 290 cm, muschelkalksteen (sokkel), ca 200 cm

In 1961 kreeg Hildo Krop de opdracht van de gemeente Leeuwarden om een standbeeld te maken van de socialist Troelstra. Deze opdracht ontving Krop vanwege het eerdere beeldhouwwerk voor de Friese hoofdstad, het borstbeeld van de burgemeester van Leeuwarden Wilco Julius van Welderen baron Rengers (1834-1916) uit 1955, waar men zeer tevreden over was (Mo47). Krop, die zelf in zijn jeugd, aan de hand van zijn vader Troelstra had horen spreken, gaf hem weer als de volksmenner, die het volk wil overtuigen om op te komen voor hun rechten.
Het vermoeden bestaat dat Krop in eerste instantie het figuur een wat krachtiger uitstraling wilde geven door de rechterarm meer omhoog te richten, zoals op een foto uit het archief van het Hildo Krop Museum laat zien. We zien hier de beeldhouwer aan het werk aan het model.

Ook bestaat er van dit model een groen geglazuurde keramische uitvoering van nog geen 30 cm. Dit beeldje bevindt zich in de collectie van het Gemeentemuseum Helmond.  Krop heeft uiteindelijk de opgeheven arm van Troelstra wat laten zakken omdat het beeld mogelijk teveel zou lijken op het beeld van Domela Nieuwenhuis uit 1931 van de beeldhouwer Johan Polet op het  Nassauplein in Amsterdam.

Op 6 oktober 1962 werd het standbeeld van Troelstra in zijn geboortestad Leeuwarden onthuld door de socialistische oud-premier Willem Drees. Niet iedereen was gelukkig met het resultaat. Velen vonden het beeld ‘te ruig’, hoewel de weduwe van Troelstra de uitdrukking juist goed getroffen vond.

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) is naast advocaat, journalist en dichter in de Friese literatuur, vooral bekend geworden als de socialistische leider van de SDAP. Gedurende een periode van ruim dertig jaar speelde hij een leidende rol in deze Socialistische Democratische Arbeiders Partij. Ook is hij bekend van de zogenaamde ‘Vergissing van Troelstra’. In november 1918 werd door de SDAP-voorman Troelstra de arbeiders opgeroepen tot revolutie. Als gevolg van de economische situatie en andere revoluties die speelden, meende Troelstra dat ook in Nederland de tijd rijp was voor politieke verandering. Zo heerste in Duitsland en Rusland het internationalisme, met het idee dat maatschappelijke veranderingen zich niet tot een land op zich moesten beperken, maar juist over de wereld verspreid moesten worden. Er moest wereldwijd een eind komen aan het kapitalisme. Uiteindelijk doofde de revolutie binnen een week. Een week waarin het land op scherp stond, waarin de politie in Utrecht werd met karabijnen bewapend, in Amsterdam een extra peloton cavalerie werd geïnstalleerd en het koningshuis extra bewaking kreeg. Maar de socialisten konden hun woorden niet omzetten in daden, de SDAP was intern verdeeld en de contrarevolutie won terrein door overal, in de pers en op plakkaten, steun aan het wettig gezag te proclameren.

bron: Wikipedia