Tagarchief: sonnenschein j.

nieuws uit het Hildo Krop Museum

NU IN HET HILDO KROP MUSEUM

De faun in het werk van Hildo Krop is het thema van de wisselexpositie 2019/2020.

Het krachtige, expressieve beeldhouwwerk van Hildo Krop kent altijd een figuratieve vormgeving al is zijn figuratie soms wat raadselachtig. Dat is zeker het geval wanneer de faun in zijn werk verschijnt.
Nog afgezien van de vele keramische objecten, klokken, meubels met houtsnijwerk en andere kunstuitingen, hakte Krop tussen 1916 en 1930 meer dan vijfentwintig beelden (nagenoeg alle te zien in Amsterdam) waarbij een min of meer prominente rol voor de faun wordt ingeruimd.
De beide auteurs van de gelijktijdig met de expositie verschenen boekuitgave, Johan Sonnenschein en Loek van Vlerken, onderzochten en inventariseerden dit tot nu toe weinig belichte aspect in het werk van
Krop. Hun bevindingen vormden de aanzet voor een rijkelijk geïllustreerde en fraai vormgegeven catalogus (te koop in de webshop) en een verrassende tentoonstelling.

faunkop in golven - foto: loek van vlerken 25.07.2017                             

                           

zie ook
de nieuwsbrief van het Hildo Krop Museum

B 44 – Brug nr. 106 – ‘Niek Engelschmanbrug’ – Amsterdam

Keizersgracht/Westermarkt, Amsterdam

1924

faun - foto: loek van vlerken 25.02.2011faun - foto: loek van vlerken 12.12.2018

2 brugversieringen:
faunskop met lange baard tussen kraaien – aan de onderzijde 2 koppen van kikkers

grijs graniet, 87 cm

architect: Piet Kramer

In 1924 maakte Hildo Krop voor de brug over de Keizersgracht bij de Westermarkt een tweetal identieke beelden. Deze kop van een faun lijkt op de gebogen strip van de brugleuning te blazen, alsof het een dwarsfluit is. “De kop in kwestie is vreemdsoortig en doet sfinxachtig aan. De ogen zijn geloken, als een dodenmasker. Is dit een uit de Keizersgracht gedregd lijk? De tronie heeft aan weerszijde een klauwachtige formatie die als een chaotische koptelefoon de wangen bedekt. Schuins beziend vallen er twee vogeltrio’s in te herkennen: kraaien, doodsverkondigers? Zijaanzicht doet ook pas de onmenselijke beharing opvallen: boven de lange spitse oren draaien zich horens uit”, aldus Johan Sonnenschein in een fragment uit het boek FAUNEN VAN HILDO KROP. Dit boek met alle faunen in het werk van Krop, verscheen in 2019 tegelijkertijd met de tentoonstelling over dit thema in het Hildo Krop Museum in Steenwijk. Krop gaf het beeld op deze brug een persoonlijk tintje. Hij was tijdens het ontwerpen van de sculptuur nogal geërgerd, omdat een bepaalde beeldhouwopdracht bij de gemeente, in zijn ogen onterecht, niet was doorgegaan. Om die reden plaatste hij naast de faun een groepje kraaien. Deze vogels zouden voor de bestuurders staan, die de kunst geen goed hart toedragen. Onder de faun hakte hij ook nog twee gestileerde kikkerkoppen. Deze blaaskaken zouden de ambtelijke meepraters vertegenwoordigen.
detail faun - foto: loek van vlerken 12.12.2018faunskop met kraaien - foto: loek van vlerken 12.12.2018
kikkerkoppen - foto: loek van vlerken 12.12.2018

De brug is in 2002 vernoemd naar Niek Engelschman, acteur, homo-activist en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

bronnen:
Hildo Krop – Faunen, Johan Sonnenschein – Loek van Vlerken, 2019;
Wikipedia