Tagarchief: smit jr. p.

B 128 – M.s. TOWA – Rotterdam

voor N.V. Mij. Vrachtvaart, Rotterdam
De uil was van 1988 tot 2014 opgesteld in de hal kantoorgebouw ‘Willemswerf’, Boompjes 40, Rotterdam (architect: W. Quist).
Vanaf 2014 in opslag bij het Maritiem Museum, Rotterdam

1957

boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012
straat towa - fotograaf onbekend

boegbeeld:
uil met devies op de beginletters van de naam van het schip ‘This Owl Watches Ahead’

brons, ca. 400 cm

Voor de in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen stad Rotterdam ontwierp Hildo Krop een monument ter ere van sir Winston Churchill. Uiteindelijk kwam er van dit Churchill-monument (Mo 37) niet veel terecht, omdat Churchill van mening was dat er geen monument opgericht diende te worden voor nog in leven zijnde personen. Het initiatief voor dit uiteindelijk niet uitgevoerde monument kwam van de Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen. Aan het contact met Van Beuningen hield Krop wel twee opdrachten over. Voor de NV Vrachtvaart in Rotterdam ontwierp Krop bronzen boegbeelden voor twee zeeschepen de TOWA en de TARA.

towa - fotograaf onbekend

De TOWA is gebouwd bij P.Smit Jr in Rotterdam in 1957. Van oktober 1957 tot november 1966 als “Towa” voor de NV Maatschappij Vrachtvaart. Van november 1966 tot mei 1977 als “Straat Towa” voor de KJCPL (RIL). Van mei 1977 tot mei 1983 als “Kota Maha”. Na de sloop van het schip in India in 1985 is het beeld overgebracht naar Nederland. De kroon op de kop van de uil en de bakboordvleugel ontbraken.
In 1987 werd onder leiding van restaurateur Louis Paul het boegbeeld van ms Towa gerestaureerd. De missende vleugel is nooit terug gevonden en moest opnieuw worden gegoten. Na voltooiïng van de restauratie werd het 1000 kilo zware boegbeeld in de centrale hal van Willemswerf geplaatst. Gedurende het ontwerp van het gebouw werden al bouwkundige voorzieningen getroffen om het beeld veilig op te kunnen hangen.
Op 7 december 1988 werd met het op afstand laten vallen van de Nedlloyd-vlag die voor de Uil van de TOWA was opgehangen, het gebouw Willemswerf officieel door ZKH Prins Bernhard geopend. Tijdens de renovatie in 2014 van de centrale hal van ‘Willemswerf’ is het boegbeeld verwijderd en tijdelijk opgeslagen bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Het is de bedoeling dat ‘de Uil’ te zijner tijd tentoongesteld wordt in het museum.

Het Hildo Krop Museum in Steenwijk bezit van dit vier meter brede boegbeeld een bronzen model van 8½ cm.

model boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 28.08.2017

bron: Maritiem Museum , Rotterdam