Tagarchief: ras h.

Kameleon – Steenwijk (ESKAF model 130)

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1918 (ontwerp)

blauw geaderd geglazuurde keramiek, 9,8 cm

In 1918 besloten Hillebrand Ras (1878-1941) en zijn oom Hein Krop (1851-1938), de vader van Hildo, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp Hildo Krop veel modellen. Naast de ontwerpen van andere vormgevers waren het toch vooral de modellen van Krop die in het oog springen. Ook de kwantitatieve inbreng van Krop voor ESKAF is groot te noemen. Deze bestond, naast bouwkeramiek, uit ontwerpen van een vijftigtal modellen (nummers 100 t/m 150) voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek, zoals deze keramische kameleon. ESKAF heeft dit model in verschillende uitvoeringen op de markt gebracht, naast deze blauw geaderde versie bestaan er ook kameleons o.a. in de bekende groen/zwart gevlekte uitvoering.

De linker kameleon hieronder is de koperen presse-papier uit 1918 (of vroeger) – zie hiervoor V22. Naar dit voorbeeld is de keramische kameleon gemodelleerd.


bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009

Dekselpot met springbok – Steenwijk – (ESKAF model nr. 102)

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1920 (ontwerp)

geglazuurde keramiek, 23 cm

In 1918 besloten Hillebrand Ras (1878-1941) en zijn oom Hein Krop (1851-1938), de vader van Hildo, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. De keuze van de architect voor de te bouwen nieuwe fabriek viel op de Amsterdamse architect Guillaume la Croix, behorend tot de kring van de Amsterdamse School. Deze keuze zal zonder twijfel door inbreng van Hildo Krop bewerkstelligd zijn. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp la Croix in 1919 een fabrieksgebouw met een opvallende paraboolvormige kap.  Een vorm die Krop ook in zijn modellen voor de ESKAF ook toepaste. Zijn modellen zijn nooit hoekig maar altijd afgerond. Naast de ontwerpen van andere vormgevers waren het toch vooral de modellen van Hildo Krop die in het oog springen. Ook de kwantitatieve inbreng van Krop voor ESKAF is groot te noemen. Deze bestond, naast bouwkeramiek, uit ontwerpen van een vijftigtal modellen (nummers 100 t/m 150) voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek. Krop was de eerste ontwerper die zijn dekselpotten bekroonde met een plastiekje. Eén van de eerste ontwerpen was de dekselpot nummer 102 met een springend bokje op de deksel. Het model is in veel varianten uitgevoerd.

bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009

Bakje op pootjes (ESKAF model nr. 141)

particuliere collectie

ca. 1920 (ontwerp)

geglazuurde keramiek, 13 cm

In 1918 besloten Hillebrand Ras (1878-1941) en zijn oom Hein Krop (1851-1938), de vader van Hildo, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp Krop veel modellen. Naast de ontwerpen van andere vormgevers waren het toch vooral de modellen van Hildo Krop die in het oog springen. Ook de kwantitatieve inbreng van Krop voor ESKAF is groot te noemen. Deze bestond, naast bouwkeramiek, uit ontwerpen van een vijftigtal modellen (nummers 100 t/m 150) voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek.
Krop kon het niet laten om bij het ontwerpen van potten vaak een sculptuurelement toe te voegen, zoals bijvoorbeeld bij model 141 en 142 waarbij hij voor de pootjes kabouterfiguren creëert.

bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009

V 1 – Portretbuste vader kunstenaar – Steenwijk

Hildo Krop Museum,  Steenwijk

1910 of later

hein krop, vader van hildo krop - foto: loek van vlerken 1.07.2017

vader van de kunstenaar - foto: portretten, hildo krop museum, steenwijkbrons, 39 cm

“De banketbakker tevens wethouder Hein Krop woonde in de Oosterstraat [in Steenwijk]. Hij was de vader van de zeer bekende beeldhouwer Hildo Krop. Als wethouder was hij één der voornaamsten en had veel in de melk te brokkelen. Hij was nogal driest en voortvarend. Krop werd ‘de Goldmoppe’ genoemd, naar de goudmoppen die hij bakte”, aldus de hoogbejaarde Harm Smit, een oud-Steenwijker, die eind jaren tachtig van de vorige eeuw jeugdherinneringen ophaalde.
Na zijn banketbakkers periode besloot Hendrik Hein Krop (1851-1938) in 1918, samen met zijn neef Hillebrand Ras, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” zou ook zijn zoon Hildo een belangrijke rol spelen. Volgens een oud medewerker van de ESKAF was Hildo regelmatig in de fabriek bezig met het ontwerpen van nieuwe modellen. Lang vóór  deze ESKAF-periode, in 1910 (of iets later), maakte Krop een bronzen portretbuste van zijn vader. In het Hildo Krop Museum in Steenwijk is naast dit bronzen beeld, ook het originele gips van het beeld te zien.

Ook bezit het Hildo Krop Museum een gipsen doodsportret van Hein Krop. Niet te verwarren met dodenmaskers, waarbij via een speciaal procedé een gipsafdruk van het gezicht wordt genomen. Het door Krop gemaakte doodsportret werd zittend naast de overledene geboetseerd.

doodsportret vader kunstenaar - foto: loek van vlerken 10.07.2017

bronnen: ESKAF, Princessehof Leeuwarden, 2000; Hein Krop lezing, Lianne van Beek, 2011

B 18 – Zittende pottendraaier / ESKAF- Steenwijk

Fabrieksgebouw ESKAF
Parallelweg 2, Steenwijk

1918 (1920?)

2 pijlerbekroningen: zittende pottendraaier aan draaischijf, onderaan bloemen,  rendierkopje en een raafje

oorspronkelijk links en rechts van de hoofdingang

donkerbruine grès, 47 cm

architect: G.F. la Croix

ESKAF fabriek ca.1920 - foto: hildo krop museum
ESKAF fabriek ca.1920 – foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

In 1918 besloten Hillebrand Ras (1878-1941) en zijn oom Hein Krop (1851-1938), de vader van Hildo, in Steenwijk een aardewerkfabriek op te richten om de plaatselijke industrie te stimuleren. De keuze van de architect voor de te bouwen nieuwe fabriek viel op de Amsterdamse architect Guillaume la Croix, behorend tot de kring van de Amsterdamse School. Deze keuze zal zonder twijfel door inbreng van Hildo Krop bewerkstelligd zijn. Voor deze N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp de la Croix in 1919 een fabrieksgebouw. Van het ontwerp van La Croix met de opvallende paraboolvormige kap van de productiehal is weinig meer herkenbaar dan de zijgevel van het kantoor. Aan weerszijden van de hoofdingang bevonden zich twee pilasters bekroond met een zittende pottendraaier met draaischijf, in donkerbruin gres uitgevoerd van de hand van Hildo Krop.

Een derde, extra aangemaakt exemplaar bevond zich in het interieur van de voormalige woning van de ESKAF-bedrijfsleider A. Schöder in Huizen (ingemetseld in een schoorsteenpartij). Na de liquidatie van de fabriek in Steenwijk in 1927, maakte de ESKAF immers een doorstart in Huizen. In 2012 werd dit derde exemplaar van de pottendraaier  aan het Hildo Krop Museum geschonken door de familie Visser uit het Noord-Hollandse Huizen. Hiermee keerde deze  pottendraaier, zittend achter zijn draaischijf, na 85 jaar weer terug in Steenwijk. De twee exemplaren van de oorspronkelijke ESKAF-fabriek werden al eerder als bruikleen aan de Hildo Krop collectie in Steenwijk afgestaan.

Er blijkt nog een decoratie aan de buitenmuur gezeten te hebben. Hiervan getuigt een foto uit het persoonlijke archief van Hildo Krop. Onder een arend op een bergtop zien we twee lopende figuren, waarvan een met een sikkel. Over dit reliëf is niets bekend.gevelfragment ESKAF-fabriek met reliëf van Hildo Krop – foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

Naast Hildo Krop waren W.H. van Norden, W. Bogtman en J. Jongert de eerste jaren de kunstenaars die ontwerpen voor het veelal geglazuurde werk leverden. Na acht jaar van tegenvallende financiële resultaten werd de fabriek in 1927 geliquideerd, en kregen de gebouwen een andere bestemming.

De kwantitatieve inbreng van Hildo Krop voor ESKAF-Steenwijk is groot en bijzonder gevarieerd te noemen. Deze bestond uit ontwerpen van een vijftigtal modellen voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek; diverse soorten (ajour)tegels in grès, chamotte en gietklei die voornamelijk zijn toegepast in scholen in Amsterdam; verschillende modellen voor bouwkeramiek. Dit betrof veelal grote keramische objecten die meestal aan de buitenkant van de gevels van huizen, scholen en andere gebouwen werden aangebracht. Ook de genoemde pilasterbekroning met de voorstelling van een pottenbakker aan een draaischijf behoren tot deze categorie.

bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009

 

voorbeelden van ontwerpen van Hildo Krop voor ESKAF:
(klik op de foto om naar de pagina te gaan)

    timpaanvulling - faun, rietschool, almelo - foto: 28.11.2013 consolebekroning - foto: 04.01.2016 

                               ajourtegels school p.l.takstraat, amsterdam - foto: 17.02.2012                relieftegel - school hygieaplein, amsterdam - foto: 15.03.2011