Tagarchief: oddens h.

V 139 – Zittende Aalscholver

particuliere collecties

ca. 1948

geglazuurde polychrome keramiek, 46 cm

Van deze zittende aalscholver met zwemmende visjes rond zijn poten heeft Hildo Krop 3 geglazuurde gepolychromeerde keramische exemplaren gemaakt. Deze aalscholvers zijn wel in verschillende uitvoeringen gemaakt, zoals blijkt uit een aantal foto’s uit het archief van het Hildo Krop Museum. Op deze foto’s zien we een donkere aalscholver in plaats van het lichte exemplaar met de pasteltinten (roze, licht blauw en groen) zoals die op de Art Deco Beurs in den Haag in februari 2020 te zien was. Krop experimenteerde vaak met zijn keramische werken, zowel in kleuren als met het glazuren. Volgens zijn latere assistent Henk Oddens bleef Krop maar bezig met het perfectioneren van deze keramische werken. “Soms ging een beeldje wel  twaalf, dertien keer terug in de oven. Hier wat extra kleur en dan weer nieuwe glazuur: hij bleef maar doorgaan”.

Naast deze serie van drie aalscholvers bestaat er een 10 jaar oudere versie van deze grote zwartachtige watervogel. Dit exemplaar (V113) is iets groter dan de keramische exemplaren en is uitgevoerd in Franse kalksteen.

V 163 -Liggend naakt

ca. 1953

liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018liggend naakt - foto: loek van vlerken 28.09.2018
witgeglazuurd roodbakkend keramiek, 15 x 6 cm.

Na de Tweede Wereldoorlog schafte Hildo Krop zich een nieuwe oven aan, een elektrische. Uiteindelijk bleek deze oven hem niet zo te bevallen. Hij vond hem te gelijkmatig, te mechanisch. Toch heeft hij met deze oven ook veel geëxperimenteerd. Volgens zijn latere assistent Henk Oddens bleef Krop maar doorgaan met deze modellen. “Soms ging een beeldje wel  twaalf, dertien keer terug in de oven. Hier wat extra kleur en dan weer nieuwe glazuur: hij bleef maar doorgaan”.

Dit kleine keramische beeldje van een nogal wulps liggende vrouw uit deze periode, werd tentoongesteld gedurende een verkoopexpositie van Kunstconsult in Amstelveen van 26 september t/m 17 oktober 2018.

Dit sculptuurtje is een studie van een ander keramisch beeldje, namelijk ‘Paar’ (V163) uit 1953, met de afmeting van 38 cm. Dit werk staat afgebeeld in de catalogus van de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop’ – 1984, van de Kunsthandel G.J. Scherpel, Den Haag. (zie ook Knielende man).

bronnen: Henk Oddens in de documentaire ‘Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar’, 2018;  Hildo Krop 1884-1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984

 

V 184 – Blinde man met hond – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1965

Gepolychromeerde geglazuurde keramiek, 42 cm

Hildo Krop bleef tot zijn dood bezig met keramiek. De beeldhouwer Henk Oddens, die Krop van 1965 tot 1967 assisteerde bij het voltooien van het grote beeld van Berlage  (Mo48), bevestigde dit: “eindeloos kon Krop in zijn oven zitten staren omdat het bak- en glazuurproces hem maar steeds bleef boeien”. Eén van zijn laatste keramische plastieken betreft zijn ‘Blinde man met hond’ uit 1965. Blinde mensen is niet een alledaags onderwerp voor een beeldhouwer, maar Krop zag dagelijks blinden met hun honden langs zijn atelier aan de Plantage Muidergracht voorbij komen. Een paar huizen van zijn atelier verwijderd, aan de Plantage Badlaan 9 was de ingang van de Vereeniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden. Bovendien had de gemeente begin jaren vijftig op het atelierterrein (Krop huurde het atelier van de gemeente) 20 hondenhokken laten plaatsen. In de ochtend werden de blindengeleide honden in de hokken geplaatst, terwijl de gehandicapten naar hun werkatelier gingen. Aan het eind van de middag werden de dieren weer opgehaald.

De ‘Vereniging tot Werkverschaffing van Hulpbehoevende Blinden’ was van 1865 tot 1961 gevestigd in de Plantage. Deze vereniging bood werk aan slechtzienden of blinde mensen om zo het aantal bedelaars op straat te verminderen. Blinden in die tijd hadden maar enkele keuzes in werkzaamheden. Had je geen muzikaal talent, dan kwam je al snel in de productie van manden, bezems, matten en kleden terecht of in de huis-aan-huis verkoop van deze producten.

In de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak staat op pagina 129 bij V184 – opmerkingen: Er bestaat ook een versie van twee blinden met hond. Dit beeld verwierf het Hildo Krop Museum in 2000 als onderdeel van de inboedel uit het Krop-atelier aan de Plantage Muidergracht. Dit terracotta beeld lag echter in een twintigtal brokken in een doos. Inmiddels is het werk gerestaureerd en één van de laatste beelden van Hildo Krop is weer te aanschouwen. Het bleek dat er tussen de brokstukken helaas geen spoor te vinden was van een hond. Ondanks de beschadigingen hebben we hier te maken met een werk van grote allure. Krop weet in dit 43 cm hoge beeld een bijzondere expressie te bereiken. Er lopen niet gewoon twee mannen, hier schuifelen werkelijk twee blinden met hun lege blikken, steun vindend aan elkaar.

twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019twee blindenmannen - foto: loek van vlerken 14.05.2019


ontwerpschets – collectie Hildo Krop Museum, Steenwijk

Er bestaat nog een beeld ‘Blinde man met hond’ van Hildo Krop. Dit fraaie, uit graniet gehakte beeld, is niet te vinden in de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak omdat het nog niet voltooid was. Het mag dan ook gezien worden als één van Krop allerlaatste werken. Ook dit beeld (85 cm hoog) kwam in 2000 mee met de door de gemeente Steenwijk aangekochte inventarissen uit het Amsterdamse atelier van Hildo Krop.

blindeman1 - foto: loek van vlerken 24.06.2017blindeman2 - foto: loek van vlerken 24.06.2017
blindeman (detail) - foto: loek van vlerken 07.05.2018

bronnen: Hildo Krop Keramiek, Wim Heij, 2015; vriendenvandeplantage.nl

Mo 32 – Monument voor de gevallen werknemers van het PTT-bedrijf – Den Haag

Nassauplein, Den Haag

1947-48

monument voor de gevallen werknemers van de ptt - foto: loek van vlerken 20.07.2012   monument voor de gevallen werknemers van de ptt (detail) - foto: loek van vlerken 20.07.2012monument voor de gevallen werknemers van de ptt (detail) - foto: loek van vlerken 20.07.2012monument voor de gevallen werknemers van de ptt (detail) - foto: loek van vlerken 20.07.2012monument voor de gevallen werknemers van de ptt (detail) - foto: loek van vlerken 20.07.2012
Italiaanse travertin, 700 cm

Het monument van Hildo Krop is een zuil, bekroond met een kapiteel waarin Sint-Joris en de draak zijn afgebeeld. Op het kapiteel is een beeld van een staande mannenfiguur geplaatst, wat de verpersoonlijking is van de herrijzenis. Aan de voet van de zuil bevindt zich een beeldengroep van een liggende vrouwen- en mannenfiguur, zij symboliseren de oorlogsslachtoffers.

inscriptie met tekst van Krop:

VELEN VIELEN – ZO WEERLOOS
ALS HALMEN VOOR DE ZEIS
ENKELEN STONDEN – EN ZONGEN
ZONGEN EEN OUDE WIJS
DE OUDE WIJS VAN VRIJHEID
DIE TRILT IN ELK LEVEND HART

De tekst op de achterzijde van het voetstuk luidt:

OPGERICHT TER NAGEDACHTENIS
VAN DE WERKERS VAN HET PTT-BEDRIJF
GEVALLEN IN DE OORLOGSJAREN
1940-1945


Monument aan de Zeestraat 

Op 4 mei 1950 werd het monument onthuld bij Kantoor van de Centrale Directie van de P.T.T. aan de Zeestraat. In 1989 verhuisde de Centrale Directie naar Voorburg. Het monument vond toen een plek op het Nassauplein.

Voor de beelden van dit monument maakte Krop drie keramische polychrome reliëfs van 14 cm hoog. Deze studies uit 1946 werden getoond op de herdenkingstentoonstelling ‘Hildo Krop 1884-1970 – beeldhouwer en ceramist’, welke in 1984 werd gehouden bij Kunsthandel G.J. Scherpel in Den Haag.

Dezelfde figuren gebruikte Krop ook twee jaar later voor een urn van geglazuurd polychroom keramiek (V140)


In het depot van het Hildo Krop Museum in Steenwijk liggen de gipsen mallen van deze studies en bovendien vier bronzen afgietsels. Het vrouwfiguur, het mannenfiguur met opgetrokken been en rechter arm over het hoofd en twee maal dezelfde wijdbeens staande man. Het was niet bekend of Krop ooit zelf werk in brons heeft gegoten. Navraag bij Krops’ laatste assistent Henk Oddens leverde de informatie op dat Krop deze techniek zelf nooit heeft gebezigd. Wel heeft Oddens zelf in de jaren zestig in het atelier van Krop enkele kleine werken, waarvan mallen bestonden in brons gegoten. Waarbij mag worden aangenomen dat het gaat om de hierboven afgebeelde bronzen.
Naast deze drie (plus één) reliëfs, blijkt er in ieder geval nog één extra onderdeel van deze afgietsels te bestaan. In november 2018 werd er namelijk een bronzen reliëf van de man met opgetrokken knie en rechter arm over het hoofd aangeboden bij Botterweg Auctions, Amsterdam, met de omschrijving:
‘Bronzen ornament “Staande man”, ontwerp & uitvoering Hildo Krop, in eigen atelier / Amsterdam ca.1925’, waarbij de datum dus niet klopt.

postzegels 'weldadigheidszegels' - zomer 1950 - collectie: loek van vlerkenIn de serie “Weldadigheidspostzegels Zomer 1950” is het beeld van Krop terug te vinden.
Weergegeven zijn achtereenvolgens een fragment van dit monument in Den Haag, een dijkwerker, een modern flatgebouw (Zuidplein, Rotterdam), moderne oogstmachine, een nieuw brugdeel, en een motorschip. De serie was bedoeld om de wederopbouw in Nederland na de tweede wereldoorlog te verbeelden. Er moest in die tijd hard worden gewerkt. We zien nieuwe dijken, woningen, bruggen en boten en activiteiten in de landbouw om het volk voldoende te eten te geven.
Het zal duidelijk zijn dat het ontwerp van de Krop-postzegel niet echt past bij het herstel van dijken, het herstel van bruggen, het herstel van het transportwezen, herstel van de woningvoorraad en het herstel van de landbouwgronden. De directie van de toenmalige PTT wilde ook de “geestelijke wederopbouw” opnemen in deze serie en daarom zou deze zegel zijn toegevoegd.

bronnen: catalogus Herdenkingstentoonstelling Hildo Krop 1884 – 1970 Beeldhouwer en ceramist, Kunsthandel G.J. Scherpel B.V., Den Haag, 1984;
website Botterweg Auctions, Amsterdam (veilingdatum: 4 november 2018)
Henk Oddens , 2018