Tagarchief: bernhard zkh prins

V 103 – ‘De Vlucht der Gedachten’ – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1935

de vlucht der gedachten (detail) - foto: loek van vlerken 13.10.2016

gepolychromeerd perenhout, 275 cm

Het beeld ‘De Vlucht der Gedachten’ van Hildo Krop is een symbolisch vrouwenfiguur (een kniestuk) die met hooggeheven armen reikt naar vier vliegende vogels. Dit oud en veel toegepast zinnebeeld van de geest, werd door Krop meerdere malen in zijn oeuvre gebruikt. Krop maakte dit symbolisch beeld in 1935 en mag gezien worden als zijn reactie op het aan de macht komen van Hitler in 1933, waarbij de democratie weggevaagd werd en plaats maakte voor een dictatuur. Krop, die gedurende de Tweede Wereldoorlog zelf een actieve rol speelde in het kunstenaarsverzet, heeft dit beeld na de oorlog geschonken aan Jeanette Kamphorst. Cornelia Gijsberta (“Jeanette”) Kamphorst (1913-1980), alias de Zwarte Panter, speelde tijdens de Duitse bezetting een actieve rol in het verzet. Tevens was ze agente van de Britse Secret Intelligence Service (SIS). Na de oorlog ging Jeanette, vanwege haar kennis van de Duitse taal, in 1945 voor de SIS naar Berlijn, waar ze uit hoofde van haar functie een brief in handen kreeg die prins Bernhard op 24 april 1942 aan Hitler geschreven zou hebben en waarin hij zijn diensten aanbood om het ‘Stadhouderschap’ over Nederland op zich te nemen. Deze brief is echter nooit boven tafel gekomen.

Later vertrok Kamphorst naar Mallorca waar zij vlak voor haar dood in 1980, het beeld ‘De Vlucht der Gedachte’ schonk aan een vriendin, die eveneens op dit Spaanse eiland woonachtige was. In 2009 was deze vriendin van mening dat het beeld terug naar Nederland moest en schakelde een familielid in om dit te verwezenlijken. Het beeld werd in 2009 aan het Instituut Collectie Krop (Hildo Krop Museum)  geschonken en door een in hout gespecialiseerde restaurator behandeld. Vanaf 2010 maakt dit topstuk deel uit van de vaste opstelling van het Hildo Krop Museum.

bronnen:
informatie Wim Heij;
Over de mogelijke Amerikaanse betrokkenheid bij de ‘Stadhoudersbrief’, Gerard de Boer, 15.10.2015.

B 128 – M.s. TOWA – Rotterdam

voor N.V. Mij. Vrachtvaart, Rotterdam
De uil was van 1988 tot 2014 opgesteld in de hal kantoorgebouw ‘Willemswerf’, Boompjes 40, Rotterdam (architect: W. Quist).
Vanaf 2014 in opslag bij het Maritiem Museum, Rotterdam

1957

boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 30.07.2012
straat towa - fotograaf onbekend

boegbeeld:
uil met devies op de beginletters van de naam van het schip ‘This Owl Watches Ahead’

brons, ca. 400 cm

Voor de in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen stad Rotterdam ontwierp Hildo Krop een monument ter ere van sir Winston Churchill. Uiteindelijk kwam er van dit Churchill-monument (Mo 37) niet veel terecht, omdat Churchill van mening was dat er geen monument opgericht diende te worden voor nog in leven zijnde personen. Het initiatief voor dit uiteindelijk niet uitgevoerde monument kwam van de Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen. Aan het contact met Van Beuningen hield Krop wel twee opdrachten over. Voor de NV Vrachtvaart in Rotterdam ontwierp Krop bronzen boegbeelden voor twee zeeschepen de TOWA en de TARA.

towa - fotograaf onbekend

De TOWA is gebouwd bij P.Smit Jr in Rotterdam in 1957. Van oktober 1957 tot november 1966 als “Towa” voor de NV Maatschappij Vrachtvaart. Van november 1966 tot mei 1977 als “Straat Towa” voor de KJCPL (RIL). Van mei 1977 tot mei 1983 als “Kota Maha”. Na de sloop van het schip in India in 1985 is het beeld overgebracht naar Nederland. De kroon op de kop van de uil en de bakboordvleugel ontbraken.
In 1987 werd onder leiding van restaurateur Louis Paul het boegbeeld van ms Towa gerestaureerd. De missende vleugel is nooit terug gevonden en moest opnieuw worden gegoten. Na voltooiïng van de restauratie werd het 1000 kilo zware boegbeeld in de centrale hal van Willemswerf geplaatst. Gedurende het ontwerp van het gebouw werden al bouwkundige voorzieningen getroffen om het beeld veilig op te kunnen hangen.
Op 7 december 1988 werd met het op afstand laten vallen van de Nedlloyd-vlag die voor de Uil van de TOWA was opgehangen, het gebouw Willemswerf officieel door ZKH Prins Bernhard geopend. Tijdens de renovatie in 2014 van de centrale hal van ‘Willemswerf’ is het boegbeeld verwijderd en tijdelijk opgeslagen bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Het is de bedoeling dat ‘de Uil’ te zijner tijd tentoongesteld wordt in het museum.

Het Hildo Krop Museum in Steenwijk bezit van dit vier meter brede boegbeeld een bronzen model van 8½ cm.

model boegbeeld towa - foto: loek van vlerken 28.08.2017

bron: Maritiem Museum , Rotterdam