Tagarchief: bendien jacob

V 75 – Portret Karel B. (Bendien) – Steenwijk

1929

Hildo Krop Museum,  Steenwijk

karel bendien - foto: loek van vlerken 26.03.2018karel bendien - foto: loek van vlerken 26.03.2018karel bendien - foto: loek van vlerken 26.03.2018karel bendien - foto: loek van vlerken 26.03.2018

brons, 36 cm

Hildo Krop kwam al vanaf zijn academietijd veelvuldig bij de familie Bendien over de vloer. Hij was enige tijd verloofd met Celina (‘Lientje’) Bendien. Met Celina’s broer Jacob (‘Toppie’) Bendien, de schilder, was Krop ook  goed bevriend. Aan het begin van hun kunstenaarsbestaan gingen de twee regelmatig op pad om buiten te tekenen.

In 1929 maakte Krop een portret van Karel Bendien. Wie deze Karel Bendien was, is niet geheel duidelijk. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat we hier te maken hadden met Carel Herman (1878-1971), de zoon van Isaac Bendien. Deze Carel (ook wel ‘Mooie Carel’ genoemd) was met zijn nicht Annie, de oudste dochter van oom Léon getrouwd. Maar als we naar het bronzen portret uit 1929 kijken, zien we een jonge man. Carel Herman Bendien was toen al 51 jaar. We zullen derhalve verder moeten zoeken wie deze ‘Karel (B) Bendien’ dan wel was.

Er bestaan twee bronzen exemplaren van het ‘Portret Karel B.’, waarvan er een in het bezit is van het Hildo Krop Museum te Steenwijk.

bronnen: Hildo Krop Portretten, Wim Heij, 2011;
email Ype Koopmans, 2021

Reliëfportret Tom – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca.1910

tom schilperoort - foto: loek van vlerken 28.08.2017
gips, 24 cm

 

Rond 1910 maakte Hildo Krop dit reliëfportret van Tom Schilperoort (1882-1930). De twee zagen elkaar regelmatig in het zogeheten ‘Jopie-hol’, een klein huisje in een zijsteeg van de Leidsegracht, waar Jopie Breemer woonde. Dit bouwvallige onderkomen met een gecombineerde zit-, eet- en slaapkamer,  ‘… was ingericht met den smaak van menschen, die geen geld hebben – er hingen dus lappen’. Het was een rendez-vous van de Amsterdamse bohème en kan gezien worden als een voorloper van de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring. Elke woensdag en vrijdag organiseerde Jopie Breemer in zijn ‘hol’ zogenaamde ‘ontboezemingsavonden’. Dat waren avonden met thee, véél thee, apenootjes en roddels, imitaties en veel ‘diepe’ gesprekken. Tot deze ‘Jopianen’ behoorden naast Krop en Schilperoort o.a. Jacob Bendien, John Rädecker, Joan van der Mey, Michel de Klerk en Piet Kramer. Maar ook schrijvers, musici, acteurs en journalisten behoorden tot de regelmatige gasten. Tom Schilperoort was een flamboyante journalist die in Schoorl woonde en door sommigen wordt gezien als de man die model zou hebben gestaan voor Japi in het verhaal ‘De Uitvreter’ van Nescio. Hij heeft er in ieder geval wel voor gezorgd dat Pablo Picasso enige weken in Noord-Holland verbleef.
Schilperoort was in 1904, als correspondent van de NRC en De Telegraaf, naar Parijs afgereisd om er verslag te doen over het culturele leven in de Franse hoofdstad. In die tijd waren veel, ook Nederlandse, kunstenaars in Parijs werkzaam:  onder andere Otto van Rees en Kees van Dongen. Via hen ontmoette hij Picasso. In het voorjaar van 1905 nodigde hij de jonge Spaanse  kunstenaar (op dat moment 23 jaar) uit om samen naar Schoorl te gaan waar Schilperoort een huisje had gehuurd. In juni van dat jaar reisden beiden met de trein naar Alkmaar. Enige dagen bracht Picasso bij Schilperoort door maar de woning was te klein om er ongestoord te kunnen werken. Daarom nam de schilder zijn intrek in het pension van Dieuwertje de Geus in Schoorldam. De ongetrouwde Dieuwertje zou naakt voor Picasso hebben geposeerd hetgeen destijds in het dorp tot heel veel praatjes zou hebben geleid.

la belle hollandaise, picasso
La belle Hollandaise, Picasso
foto: collectie Queensland Art Gallery, Brisbane, Australië 

De Alkmaarse publicist Kees Komen verhaalt in Picasso in Holland-Parijs Schoorldam 1905 de commotie die het verblijf van de schilder in het landelijke plaatsje met zich meebracht. Uit Picasso’s korte verblijf in Noord-Holland zijn in ieder geval twee schilderijen bekend. Of er werkelijk sprake was van een diepgaande vriendschap tussen Picasso en Schilperoort valt te betwijfelen. Alles wijst er op dat er van een dergelijke relatie na 1905 niet veel meer over was.

tom schilperoort ca. 1915 - foto: nrc handelsblad 12.04.1991
Tom Schilperoort ca. 1915
foto: NRC Handelsblad 12.04.1991

Het reliëfportret van Tom Schilperoort is in het bezit van het Hildo Krop Museum in Steenwijk.
Het schilderij  ‘La Belle Hollandaise’ van Picasso uit, 1905 was in de zomer van 2016 in het Stedelijk Museum Alkmaar te zien, samen met de andere werken die Picasso tijdens zijn verblijf in Nederland vervaardigde. Het werk bevindt zich in de collectie van Queensland Art Gallery, Brisbane, Australië.

bronnen:
De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer – inleiding Gerrit Komrij, 1998
John Rädecker, De droom van het levende beeld, Ype Koopmans – 2006
Hildo Krop, Portretten – Wim Heij, 2011
Hildo Krop, Ontwerpen, schetsen en afgietsels van gips – Wim Heij, 2017

Mo 8 – Plaquette met reliëfportret van Isaac Bendien – Almelo

Mennistenhoek, Almelo

1929

isaak bendien - foto: loek van vlerken 20.09.2016
isaak bendien - foto: loek van vlerken 20.09.2016 isaak bendien - foto: loek van vlerken 20.09.2016 isaak bendien - tekst sokkel - foto: loek van vlerken 20.09.2016 isaak bendien - monogram HLK - foto: loek van vlerken 20.09.2016brons,   ca. 45 cm

Het door Hildo Krop gemaakte bronzen reliëf van Isaac Bendien, gemonteerd op een bestaand gedenkteken, stond oorspronkelijk op het terrein van Bendiens Confectiefabrieken in de Holtjesstraat 16 in Almelo.
Op de zuil staat de tekst:

TER HERINNERING AAN
HET 40 JARIG BESTAAN. AANGEBODEN
DOOR HET GEZAMENLIJK PERSONEEL
AAN DE N.V. TOT EXPLOITATIE VAN
BENDIENS CONFECTIEFABRIEKEN
11 FEBR: 1930.

Waarschijnlijk heeft Krop de opdracht tot het maken van een reliëf gekregen via zijn vriend en bekende schilder, Jacob Bendien. “Toppie”, zoals Jacob werd genoemd, was de neef van Isaac Bendien, de oprichter en directeur van de in Almelo gevestigde confectiefabrieken.