stamboom Hildo Krop

vader HENDRIK HEIN KROP 1851-1938
moeder JOHANNA LOUISE Anne CORDES  1855-1922

zuster LUCINE HILDA (1880-?)
gehuwd met ADRIAAN VAN WIJNGAARDEN

broer HENDRIK WILHELM (1882-?)
gehuwd met
a. ELISABETH SCHURINK
b. MIEN MEOMAGUS

HILDEBRAND LUCIEN Hildo ( 26 februari  1884 – 20 augustus 1970)
gehuwd met  MIEN SLEEF (1891-1981) 
– dochter HELEN (1915-2001) koopvaardij verpleegkundige
– zoon HEIN (1917 – zelfde jaar overleden) 
– zoon JOHAN (1919-1997) fotograaf
gehuwd met BEPPIE VAN LEEUWEN
— kleindochter LYDIA
— kleinzoon HILDO

broer WILLEM (circa 1886 – zelfde jaar overleden)

zuster WILHELMINA HENDRIKA Willy (1888-?)
gehuwd met ALFRED POLAK
– nicht EMMA JOHANNA Emmy (1919-2009)
gehuwd met  FRANS KAREL LAGERWEIJ 

zuster MAGARETHA MARIA Greta (1892-?)
gehuwd met HERMAN D’AUDRETSCH kunsthandelaar

zuster FREDERICA CAROLINA (1895-?)
gehuwd met JOOP TER VEER