nieuws uit het Hildo Krop Museum

NU IN HET HILDO KROP MUSEUM

De faun in het werk van Hildo Krop is het thema van de wisselexpositie 2019/2020.

Het krachtige, expressieve beeldhouwwerk van Hildo Krop kent altijd een figuratieve vormgeving al is zijn figuratie soms wat raadselachtig. Dat is zeker het geval wanneer de faun in zijn werk verschijnt.
Nog afgezien van de vele keramische objecten, klokken, meubels met houtsnijwerk en andere kunstuitingen, hakte Krop tussen 1916 en 1930 meer dan vijfentwintig beelden (nagenoeg alle te zien in Amsterdam) waarbij een min of meer prominente rol voor de faun wordt ingeruimd.
De beide auteurs van de gelijktijdig met de expositie verschenen boekuitgave, Johan Sonnenschein en Loek van Vlerken, onderzochten en inventariseerden dit tot nu toe weinig belichte aspect in het werk van
Krop. Hun bevindingen vormden de aanzet voor een rijkelijk geïllustreerde en fraai vormgegeven catalogus (te koop in de webshop) en een verrassende tentoonstelling.

faunkop in golven - foto: loek van vlerken 25.07.2017                             

                           

zie ook
nieuwsbrief 28 van het Hildo Krop Museum