Categoriearchief: Vrij werk

V 34 – ‘Zwanger vrouwtje’

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

ca. 1920

foto: Lagerweij-Polak
foto: Wendingen 1925 nr.2

hardsteen, 47,5 cm

De kunstcriticus A. M. Hammacher (1897-2002) was tussen 1947 en 1963 directeur van het Kröller-Müller Museum. In deze periode heeft hij de befaamde beeldencollectie van het museum in Otterlo aangelegd. In deze collectie bevinden zich ook enkele werken van Hildo Krop. Hammacher  omschreef Hildo Krop eens als de vruchtbaarste beeldhouwer die wij ooit hebben gehad.

V 48 – Stappende man

Centraal Museum, Utrecht

1924

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk
Stappende man – gebakken aarde – foto: Wendingen 1925 nr.2

1 ex. met verguldsel ingebrande chamotte
4 ex. brons, 20 cm

Tussen de kleinere opdrachten voor Publieke Werken door kwam Hildo Krop soms toe aan vrij werk. In 1924 ontstond zo’n typisch Krop-sculptuurtje een ‘Stappende man’ met de karakteristieke korte stevige benen en flinke voeten.
Naast 4 brozen exemplaren die hij liet afgieten, experimenteerde hij met dit model door verguldsel op de klei te laten inbranden in zijn oven. Waar dit chamotte exemplaar zich bevindt is niet bekend.

ESKAF – ajourtegels

ca. 1920/24

ajourtegels - foto: loek van vlerken 25.072017

geglazuurde keramiek, diverse afmetingen

Voor de N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” ontwierp Krop veel modellen. De kwantitatieve inbreng van Krop voor ESKAF is groot te noemen. Deze bestond uit ontwerpen van een vijftigtal modellen (ESKAF-nummers 100 t/m 150) voor vazen, dekselpotten, schalen, bekers en kleinplastiek en bouwkeramiek. Tot deze laatste categorie behoren de ajourtegels of opengewerkte tegels. Vaak zijn ze uitgevoerd in grès, en dicht gesinterd (voor weersbestendigheid) en bedekt met een transparante halfmat/half glanzende glazuur. De meeste zijn rechthoekig (20 bij 30 cm) en werden in een mal met opengewerkte vorm gegoten of gedrukt. Vaak is er een mens of dier (raaf, vos, gazelle) of een faun op afgebeeld, omgeven door florale elementen. Ook werden deze tegels afgewisseld met soortgelijke tegels zonder voorstelling. Deze tegels werden o.a. toegepast in de grote hal van de Rotterdamse Bankvereniging in Den Haag (B45) en aan de Berlage Scholengemeenschap (B33 en B42) in Amsterdam.
Van deze ajourtegels bestaan ook uitvoeringen in bruine glansglazuur en in turkoois.

bron: Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim Spitzen/Antoine Verschuuren – ICK, 2009

V 68 – groen masker

particuliere collectie

1928

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

groen geglazuurde keramiek, 32 cm

Na acht jaar van tegenvallende financiële resultaten werd de N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek “ESKAF” in 1927 geliquideerd. Hildo Krop had in die jaren veel ontwerpen voor het geglazuurde werk voor deze fabriek geleverd. Met de sluiting van de fabriek had hij ook geen beschikking meer over de faciliteiten welke het bedrijf hem geboden had. De keramiek hield hem echter in zijn greep. Hij ging een jaar lessen volgen aan de Quellinusschool in Amsterdam, waar de docent Bert Nienhuis hem hielp met glazuren. Ook schafte hij een kolengestookt emailleeroventje aan. Zijn eerste zelfstandig werk met keramiek en glazuur naast zijn experimenten met de kleine dierfiguurtjes, was een groen geglazuurde keramisch masker.

Tijzel, varken, eend en raaf

ca. 1930

particuliere collectie

Tijzel
eend
varken
raaf

polychroom geglazuurd keramiek, 5 tot 9 cm

Al vrij vroeg in de carrière van Hildo Krop ontstonden er onder zijn handen creaties met fantasiedieren in het Amsterdamse stadsbeeld. Deze ornamenten die veelal aan bruggen te vinden zijn, verbeelden zowel  vriendelijk uitziende figuren, zoals faunen (bijv. B44 en B72), als gruwelijke watermonsters (bijv. B6 of B98) en zelfs in combinatie zoals op de brug Stadionweg / Hobbemakade (B63).

brug 63

Deze fantasiedieren zijn vaak behoorlijk groot van omvang en gehakt in de harde steensoort graniet. Vanaf 1927 ging Krop ook fantasiefiguren maken in keramiek. Een grotere tegenstelling tussen de granieten brugornamenten en de kleine tere keramiekfiguurtjes is bijna niet denkbaar. Krop vond het een welkome afleiding om naast zijn grote projecten voor de gemeente ook kleine plastieken te boetseren. Om de techniek van het bakken en glazuren beter onder de knie te krijgen, besloot hij lessen te volgen aan de Quellinusschool, de voorloper van de Rietveld Academie. Met de opgedane kennis was hij in staat om steeds verder te experimenteren. Hij boetseerde het één na het andere plastiekje en glazuurde en bakte ze in zijn net aangeschafte kolengestookte emailleeroventje. Er ontstonden allerlei speelse en humoristische fauntjes en heel veel diertjes, zoals een tapir en een miereneter, een eendje, een varken en een raafje.

Onder zijn handen kwamen zelfs volkomen nieuwe diersoorten tot stand, zoals bijvoorbeeld een Tijzel. Krop liet zich bij dit kleine werkje van zijn humoristische kant zien. Hij had een diertje gecreëerd met een achterlijf van een tijger en een kop met ezelsoren.

tijzel

Een aantal van deze diertjes zal in 2021 te zien zijn  gedurende de komende wisseltentoonstelling  ‘HET DIER’  in het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

V 44 – Lopend paar

verblijfplaats onbekend

ca.1924

foto: l’art Hollandais, 1925
foto: Wendingen 1925 nr. 2

grijsgroen geglazuurde chamotte , 32 cm

In 1924-25 werden verschillende kunstenaars, waaronder Hildo Krop, ingeschakeld om beeldhouwwerk te maken voor het Hollandse paviljoen van de wereldtentoonstelling ‘Exposition des arts décoratifs et industriels modernes’ in Parijs. Naast enkele werken van Krop aan het exterieur van het Hollands paviljoen (B47), bevatte de expositie ook enkele werken van de beeldhouwer welke binnen in de tentoonstellingsruimte werden getoond.  Te zien waren de monumentale klok ‘De ontwikkeling van de mens in de loop der tijden’ (Me31), het hardstenen beeld ‘De omhelzing (V42) en bovenstaand beeld ‘Lopend paar’.

bron: l’Art Hollandais, Haarlem, 1925

V 178 – Twee tekenende meisjes – Steenwijk

verblijfplaats onbekend

1962

brons, 77 cm

In het depot van het Hildo Krop Museum bevinden zich twee gipsen beelden van tekenende meisjes. Deze sculpturen van Hildo Krop zijn helaas beschadigd. Van het zittende meisje zijn de onderbenen afgebroken, van het staande meisje (op bovenstaande foto, liggend) is dit ook het geval, bovendien mist dit figuur ook nog een arm. De afgebroken ledematen en de sokkel zijn gelukkig bewaard gebleven. Het complete beeld is afgegoten in brons. Waarschijnlijk was dit werk een opdracht voor de achtenzeventig jarige beeldhouwer. Wie deze meisjes zijn en voor wie het bronzen beeld bestemd was is niet bekend. Ook is de verblijfplaats niet achterhaald.

V 98 – Staand meisjesnaakt – Steenwijk

Verblijfplaats onbekend

1934

Franse kalksteen (Poullenay) / gips, 95 cm

Het jaar 1934 was voor Hildo Krop een relatief rustig jaar. Naast zijn grote opdracht van het reliëf voor het monument op de Afsluitdijk (Mo 11) en twee hoekstenen voor het voormalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam (B 96) had hij tijd om enkele portretten en naakten te creëren.  Bijzonder in deze reeks vrije werken is het ‘Staand meisjesnaakt’ in contrapost, met kort kapsel, gemaakt in Franse kalksteen. Het Hildo Krop Museum is in het bezit van het gipsen model met dezelfde afmetingen als het stenen beeld.

V 177 – Vogeldrinkbak

particuliere collectie: steigerend paard
verloren gegaan: schaal

1961

foto’s: Frank van der Ploeg

gegoten marmerbeton, 40 cm (paard), 98 cm (doorsnede schaal)

In 1958 maakte Hildo Krop een polychroom geglazuurd steigerend paardje (V z.n.). Hij gebruikte deze studie enkele jaren later als voorbeeld voor deze vogeldrinkbak, een platte schaal met op de rand een steigerend paard. Zijn zoon Johan heeft deze schaal fotografisch vastgelegd, zodat we een beeld hebben hoe de schaal er oorspronkelijk heeft uitgezien.

foto’s: Johan Krop

Van de schaal is geen spoor meer te vinden. Het paard echter wel. Dit mooie beeld bevindt zich in een particuliere collectie. De eigenaar van dit steigerende paard vertelde me dat hij het paard los had gekocht. Omdat het nogal instabiel stond is het beeld op een gegeven moment gevallen, waarbij een oortje afbrak. Die instabiliteit kwam omdat de basis van het beeld niet vlak was, wellicht doordat het paard niet zonder schade van de schaal af was gekomen. De schade aan het oor werd gerestaureerd. Ook werd de basis  aangeheeld met mortel (reversibel), waardoor het beeld nu wel vlak kan staan. Deze restauraties werden verricht door Paul van Laere. Deze restaurateur heeft vaker Krop-werk hersteld, zoals de bakstenen kraaien aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam (B 14).
Voor wie Krop deze schaal heeft gemaakt is niet bekend. Wel bestaat er een foto van Krop uit begin jaren zestig, waar op te zien is dat hij in zijn tuin in Schoorl een vogeldrinkbak plaatst. Dit is een andere schaal dan de drinkbak met het steigerende paard.

fotograaf onbekend

bron: Frank van der Ploeg

Faun met groen kikkertje, Steenwijk

ca. 1930

Hildo Krop Museum, Steenwijk

polychroom geglazuurd keramiek, 9 cm

Vanwege zijn ontwerpen voor de Steenwijkse keramiekfabriek ESKAF, kwam Hildo Krop op het idee om zelf boetseerwerkjes te bakken.  Bij gebrek aan beter deed hij dit in een potkachel. Het resultaat was verre van optimaal en hij besloot lessen te gaan volgen bij de docent/keramist Bert Nienhuis (1873-1960). Ook kocht hij een op kolen gestookte oventje waarmee hij ging experimenteren. Vanaf 1927 produceerde hij een grote hoeveelheid kleine keramische werkjes, waaronder veel dier- en fantasiefiguurtjes, zoals dit bruine fauntje met een omhoog kruipend groen kikkertje. Dit grappige beeldje bevindt zich in de collectie van het Hildo Krop Museum in Steenwijk.

bron: Hildo Krop – keramiek, Wim Heij, 2015

V 146 – Liggend vrouwelijk naakt

particuliere collectie

ca. 1950

foto: Aukje Delahay

lichtblauw geglazuurd keramiek,10 cm

Van dit liggende vrouwelijk naakt bestaan ook twee wit geglazuurde exemplaren van 11,5 cm.

z.n. – Steigerend paardje – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ca. 1958

polychroom geglazuurde keramiek, 37 cm

Dit steigerende paardje is vermoedelijk rond 1958 door Hildo Krop gemodelleerd en heeft in eigen oven gebakken en geglazuurd. Dit is een van de eerste kunstwerken van Krop welke door de gemeente  Steenwijkerland werd aangekocht en dateert van de periode dat er van een Hildo Krop Museum nog geen sprake was. Het polychroom geglazuurde steigerende paard heeft een grote uitdrukkingskracht en is een exemplarisch voorbeeld van de beeldhouwerskeramiek van Krop.
Een groter contrast dan tussen het monumentale steigerende paard van de Kinderbrug (B82), het uit marmer gehakte exemplaar (V46) en dit keramische object, is nauwelijks denkbaar. Het toont niet alleen aan dat Krop van alle markten thuis was, maar ook dat hij in de diversiteit aan uitingen een  hoog niveau wist te bereiken.
Dit steigerende paardje is overigens een studie voor een groter werk, namelijk een vogeldrinkbak uit 1961. Op de rand van de grote ronde schaal staat dit, uitgevoerd in gegoten marmerbeton (V177).

bron: Het Dier, Wim Heij, 2020

V 45 – Vrouw met kindje

particuliere collectie

1924

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

roze geaderd marmer, 27 cm

Tussen kleinere opdrachten voor Publieke Werken door kwam Hildo Krop soms toe aan vrij werk. In 1924 maakte hij in roze geaderd marmer deze vrouw met kindje en een wit marmer steigerend paardje (V46). Het werk van Krop is in deze periode (midden jaren twintig) zeer vloeiend van lijn, vooral zijn vrije werk.

V 166 – Europa en de stier

verblijfplaats onbekend

1953

foto: collectie Hildo Krop Museum, Steenwijk
foto: collectie Hildo Krop Museum, Steenwijk

lichtgele terracotta, 27 cm

Volgens de Griekse mythologie was de jonge Europa, een Fenicische prinses, eens met haar vriendinnen aan het spelen op het strand in de buurt van Sidon, toen de oppergod Zeus zijn oog liet vallen op het meisje. Om aan het oog van zijn echtgenote Hera te ontsnappen, maar ook om het meisje met zijn goddelijke verschijning niet af te schrikken, veranderde Zeus zich in een witte stier. Toen Europa spelenderwijs op de rug van het zich vriendelijk voordoende dier was geklommen, liep hij met haar de zee in en zwom in één stuk door naar het eiland Kreta, zijn geboorteplaats. Daar aangekomen vertoonde hij zich in zijn ware gedaante en verkrachtte het meisje, waarna hij naar zijn vrouw op de Olympus terugkeerde. Europa baarde Minos, de latere koning van Kreta.

Door de eeuwen heen heeft deze klassieke mythe veel kunstenaars geïnspireerd. Hildo Krop heeft naast dit terracotta beeldje het thema ook gebruikt bij een polychroom geglazuurd keramische schaal. Dit werk komt niet voor in de oeuvrecatalogus Lagerweij-Polak. Deze schaal, met een diameter van 37 cm, bevindt zich in de collectie van het Hildo Krop Museum in Steenwijk. De datering van deze fraaie schaal is mogelijk ook begin jaren vijftig.

foto: Hildo Krop Museum

V 148 – Zwangere vrouw – Amsterdam

1950-51

Rijksmuseum, Amsterdam

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

brons, 43 cm

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

gips, 43 cm

Dit bronzen beeld is een uitwerking van een schets van een zwangere vrouw, het detail ‘Freedom of Want’, welke Hildo Krop maakte voor zijn ontwerp voor het Churchill-monument uit 1949 (Mo37).
Van het beeldje zijn twee exemplaren in brons gegoten. Eén exemplaar is in het bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam, een tweede in een particuliere collectie. Het originele gipsen beeld is in het bezit van de collectie van het Hildo Krop Museum.

V 149 – Wandelende Jood – Amsterdam

1950-51

Rijksmuseum, Amsterdam

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk
foto’s: Joost Anema

brons, 43 cm

Dit bronzen beeld is een uitwerking van een schets welke Hildo Krop maakte voor zijn ontwerp voor het Churchill-monument uit 1949 (Mo37). Het gaat hier om het detail ‘Freedom of religion’.  Deze uitgewerkte schets werd door Krop de ‘Wandelende Jood’ of ‘Zwervende Jood’ genoemd.
Van het beeldje zijn twee exemplaren in brons gegoten. Eén exemplaar is in het bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam, een tweede in een particuliere collectie. Het originele gipsen beeld bevindt zich in de collectie van het Hildo Krop Museum.
Deze Wandelende Jood was te zien op de tentoonstelling ter ere van de 80e verjaardag van Krop in de Gouden Engel in Steenwijk van 26 februari tot 4 maart 1964 en in Amsterdam in het Stedelijk Museum van 24 april tot 24 mei 1964.

bron: Joost Anema

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

gips, 43 cm

V174 – Zittend vrouwelijk naakt – Deurne

ca. 1959

Museum De Wieger, Deurne

foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

brons, 30 cm

Rond 1959 maakte Hildo Krop dit beeldje van een zittend naakte vrouw. In de catalogus van De Wieger wordt ‘1968’ als ontstaan datum vermeld. Het is mogelijk dat in dat jaar het beeld in brons is gegoten.

V 169 – Daphne

1955

verblijfplaats onbekend

foto: archief Hildo Krop Museum, Steenwijk

geglazuurde polychrome keramiek, 48 cm

In 1955 maakte Hildo Krop een keramisch beeldje van Daphne, naar de nimf die in de Griekse mythologie door Apollo werd bemind. Volgens de mythe weerstond zij Apollo’s avances. Daarbij vroeg zij de hulp van de riviergod Peneos die haar veranderde in een voor Apollo onaantastbare (‘heilige’) laurierboom.

V 52 – Kinderportret

1925

verblijfplaats onbekend

foto: Wendingen, 1927 nummer 1

Duitse travertin, 29 cm

Ondanks zijn vele werkzaamheden voor Publieke Werken, zoals beeldhouwwerk aan bruggen en scholen in Amsterdam en zijn bijdrage aan het Hollands Paviljoen van de tentoonstelling Arts Décoratives et Industriels modernes in Parijs, vond Hildo Krop midden jaren twintig toch regelmatig de gelegenheid om zich bezig te houden met vrij werk. In 1925 maakte hij een mooi jongensportretje van travertijn. Dit kopje hakte Krop uit zijn hoofd (taille directe), waarbij hij zijn zoon Johan in gedachten had. Opvallend is dat in tegenstelling tot Krop’s vrouwen- en mannenfiguren, die vaak stoer en krachtig zijn, de kinderportretten van zijn hand een veel liefelijkere en tedere uitstraling hebben.

V 25 – Acrobaat

1918 of vroeger

verblijfplaats onbekend

foto’s: Hildo Krop Museum, Steenwijk

gepolychromeerd palmhout, ca. 35 cm

In 1918 of wat eerder sneed Hildo Krop een op de schouders steunde acrobaat met zijn benen omhoog. Op zijn voeten speelt hij met een soort bal. Deze bal bestaat aan de voorzijde uit een kop. Aan de andere kant is een slang waarneembaar.

V 157 – Vluchtende vrouw met kind in de armen – Frankrijk

1953

Sanary (Var), Frankrijk

foto: archief Hildo Krop Museum, Steenwijk

kersenhout, ca. 150 cm

In 1953 vertrok Hildo Krop met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk om in de groeve van St. Anne d’Evenos bij Toulon een stuk marmer uit te zoeken voor het beeld Spinoza (Mo50). Gedurende deze vakantie sneed Krop uit een stam van een kersenboom een beeld van een vluchtende vrouw met een kindje in haar armen. Hij liet het beeld achter in de tuin van de architect Mauric in Six-Fours-les-Plages aan de Côte d’Azur.

V 35 – Moeder en kind

ca. 1920

verblijfplaats onbekend

foto: Wendingen 1925 nr. 2

syeniet, 30 cm

In de periode 1917/1918 hakte Hildo Krop – taille directe – enkele werken in syeniet, een zeer hard gesteente. Bekend in deze serie zijn ‘Vandaag en morgen’ (V18), ‘Meisjeskop’ (V19) en ‘Twee koppen’ (V23), allen in het bezit van het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo. Er bestaan echter nog meer van dit soort werk van Krop uit deze periode. In het tijdschrift Wendingen uit 1925 nr.2 staat een foto afgedrukt van een vrouwenkop (V24) en van een ‘Moeder en kind’ (V35).

De verblijfplaats van deze werken is niet bekend.

V 24 – Vrouwenkop

1918 of eerder

verblijfplaats onbekend

foto: Wendingen 1925 nr.2

syeniet, 25 cm

In de periode 1917/1918 hakte Hildo Krop – taille directe – enkele werken in syeniet, een zeer hard gesteente. Bekend in deze serie zijn ‘Vandaag en morgen’ (V18), ‘Meisjeskop’ (V19) en ‘Twee koppen’ (V23), allen in het bezit van het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo. Er bestaan echter nog meer van dit soort werk van Krop uit deze periode. In het tijdschrift Wendingen uit 1925 nr.2 staat een foto afgedrukt van een vrouwenkop (V24) en van een ‘Moeder en kind’ (V35).

De verblijfplaats van deze werken is niet bekend.

V 175 – Vis

1961

particuliere collectie

foto: fotoarchief Hildo Krop Museum, Steenwijk
foto: fotoarchief Hildo Krop Museum, Steenwijk

geaderd marmer, 16,5 cm

In 1961 maakte Hildo Krop een vis van wit-grijs marmer met ertskristallen. De verblijfplaats van dit werk is niet bekend. De foto’s komen uit het fotoarchief van het Hildo Krop Museum, Steenwijk.