Categoriearchief: Interieur

Me 11 – Stoelen

particuliere collecties

ca. 1915-16

bruin eikenhout

Hildo Krop maakte in 1915-16 twee series stoelen. Van elk waarschijnlijk zes exemplaren. Bij de tweede serie werden aan de uiteinden van de leuningen verschillende decoraties gesneden, waaronder een arend, flamingo, twee vrouwen en Koos Speenhoff  met Cécarine. 

Volgens Lagerweij-Polak zijn niet alle motieven door Krop zelf gesneden, een deel is bewerkt door John (of Willem) Rädecker.

Me 43 – Boekenkast – Amsterdam

Stedelijk Museum, Amsterdam

1927

boekenkast

Voor C.A. Crena de Iongh ontwierp Hildo Krop in 1927 of mogelijk eerder deze boekenkast. Naast deze kast creëerde hij voor deze opdrachtgever stoelen, een bureau, een ronde tafel, een haardbankje, een haardplaat en ajoursnijwerk voor zijn woning aan de Oranje Nassaulaan 26 in Amsterdam.

Bovendien ontwierp Krop voor het exterieur een voordeur bekroning (B 67), inmiddels niet meer aanwezig.

Me 49 – Wieg voor F.G.M.A. van Kimmenade – Geldrop

1931

Hildo Krop Museum, Steenwijk

lindenhout met zwarte spijlen, 115x72x110 cm

In december 1929 (mogelijk ook al eerder) kwam Hildo Krop in contact met ene Hendrik Wiegersma. Deze Wiegersma was een huisarts in het Brabantse Deurne en had veel connecties met kunstenaars. Rond die tijd werd er een comité opgericht dat zich ten doel had gesteld een blijvend monument op te richten ter gelegenheid van de veertigste sterfdag van Vincent van Gogh. Tot de initiatiefnemers behoorden onder andere  Berlage, Mondriaan en Wiegersma. De keuze voor de ontwerper van het monument viel op Hildo Krop (zie Mo9). Door de relatie met Wiegersma kwam Krop in contact met Fred van Kimmenade. Hij was een collega arts van Wiegersma en stichter/directeur van het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Net als Wiegersma was Van Kimmenade een groot kunstliefhebber. In 1931 vroeg Fred van Kimmenade aan Hildo Krop of hij een wieg voor hem wilde ontwerpen. Hij was pas getrouwd en het eerste kind was op komst. Krop, die inmiddels veel meubelen op zijn naam had staan, nam de opdracht aan en ontwierp deze lindenhouten wieg met zwarte spijlen.

Aan het hoofdeinde van de wieg zien we een mensenpaar met daarboven muziekbalken. Muziek speelde een belangrijke rol in het leven van Van Kimmenade. Naast zijn belangstelling voor kunst was hij ook een groot muziekliefhebber en componeerde ook zelf muziekstukken. Aan het voeteinde van het wiegje plaatste Krop een moeder met kindje, omgeven door bloemenslingers met aan de bovenzijde een kruis. Aan één van de zijkanten van de wieg is een esculaapteken te zien (vanwege het beroep van de opdrachtgever). De slang is tevens een symbool voor het steeds vernieuwende leven. Ook aan deze kant van de wieg de namen ‘GELDROP’, ‘VAN KIMMENADE’ en ’16 JUNI 1932 – facit HILDO KROP’ en de geboortedatum van het eerste kind, Anne Marie.  Aan de andere kant van de wieg is een kelkbloem en een springend paard uitgebeeld, met daar tussen een spreuk ‘PLUS EST EN VOUS’ (MEER IS IN U). Daaronder is ruimte uitgespaard voor blokjes waarop de namen van de (dan nog toekomstige) kinderen konden komen. Er zouden in totaal zes kinderen en twee kleinkinderen als baby van deze wieg gebruik maken.

In 2021 heeft het Hildo Krop Museum deze wieg aan de collectie kunnen toevoegen.

bron: Thijs van Kimmenade, 2020

klokje met twee kameleons

particuliere collectie

ca. 1914

eikenhout (?)

Dit vroege klokje van Hildo Krop komt niet voor in de literatuur over de beeldhouwer. Krop maakte dit in hout gesneden klokje voor Johan (Han) Hendrik de Iongh (1889-1975) en Nelly (Nel) Elisabeth de Iongh-Endt (1895-1974). Dit echtpaar was bevriend met Hildo Krop. Naast dit klokje bezaten zij ook meubels van Krop. Het uurwerk in het klokje is niet origineel en is van latere datum.

Eind jaren twintig werd het echtpaar De Iongh, en waarschijnlijk ook Hildo Krop, lid van Nederlandsch Genootschap Nieuw Rusland. Dit genoodschap werd in 1928 door Adriaan Pieter (Apie) Prins en Henri Wiessing, voormalig hoofdredacteur van het weekblad De Nieuwe Amsterdammer, opgericht. Het genootschap organiseerde onder andere reizen naar de Sovjet-Unie. Daarnaast bracht het genootschap een tijdschrift uit. In 1928 verscheen het eerste, propagandistische nummer van Nieuw Rusland, tot 1934 het orgaan van dit genootschap.

bronnen: S. de Iongh, H. de Iongh, archives.uba.uva.nl

Me 14 – Reliëf ‘Ontwaken’

verblijfplaats onbekend

1917

lichtbruin mahoniehout in coromandelhouten lijst, 21 x 25.5 / 30,5 x 26cm

Dit houtsnijwerk mag worden gezien als één van de eerste politieke uitingen van Hildo Krop in zijn werk. Het is de tijd van de strijd voor het vrouwenkiesrecht. In 1917 konden vrouwen voor het eerst daadwerkelijk tot volksvertegenwoordiger worden gekozen. Twee jaar later, in 1919, kregen alle Nederlandse vrouwen boven de 23 jaar actief kiesrecht. Krop laat de geknield zittende jonge vrouw wegkijken van de doornenstruik, die ze op haar levenspad anno 1917 tegenkomt. Zij ontwaakt uit haar dagelijkse sleur en beseft dat ze moet strijden voor een betere toekomst voor de vrouw. De vliegende twee vliegende reigers symboliseren de vlucht uit het beklemmende bestaan van het monddood maken en onderdrukking in de toen geldende mannenwereld.

Me 6 – Klokje met faun – Den Haag

Kunstmuseum, Den Haag

1915

zwart gebeitst eikenhout met snijwerk en zwart metalen wijzerplaat met rode cijfers, 36 cm

Ondanks het drukke bestaan door zijn werk aan het Scheepvaarthuis tussen 1913 en 1916, zag de energieke Hildo Krop kans om voor familieleden en voor zijn eigen gezin allerlei meubelen te ontwerpen en te vervaardigen. Van een kinderledikant, stoelen en kasten tot een volledig kantoorameublement voor zijn zwager Alfred Polak, die getrouwd was met Krop’s jongere zus Wilhelmina Hendrika (Willy). Voor dit ameublement uit 1915, dat onder meer uit een tweepersoonsbureau, stoelen, een tafel en een kast bestaat, ontwierp Krop ook een zwart gebeitst eikenhouten klokje met snijwerk. We zien een faun met een hangsnor boven de zwart metalen wijzerplaat met rode cijfers zitten. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat Krop in zijn werk een faun ten tonele voert. Opvallend zijn de grote hoefachtige voeten en de wel zeer grote hoorn die vanuit zijn kop naar achteren krult. De klok werd uitgevoerd door de Firma Nusink & Co. te Amsterdam.

Me 4 – Twee stoelen met zitting en ruginzet van kokosmat

Stedelijk Museum, Amsterdam

ca. 1914

zwart eikenhout, kokosmat, gedeeltelijk donkerblauw geverfd, 100 x 44.5 x 52,5 cm

Voor de rugleuning van deze stoelen sneed Hildo Krop twee gierkoppen met klauwen ter versiering. De kokosmat is waarschijnlijk gemaakt in de Tapijten- en mattenfabriek N.V. Van Wijngaarden en Zonen, Rhenen, waarvan de zwager van Krop, Adriaan van Wijngaarden, directeur was. De gedeeltelijk geverfde donkerblauwe kleur van de kokosmat is inmiddels verkleurd naar roodbruin.

Glas-in-loodramen, Steenwijk

tweedelig glas-in-loodraam
ca. 1918

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
langdurig bruikleen Hildo Krop Museum, Steenwijk

links – drie marcherende mannen met een sikkel, een zeis en een schop over hun schouder
rechts – een vrouw in een stralende ovaal
(samen in houten frame) 48 x 62 cm

zesdelig glas-in-loodraam
ca. 1920

Hildo Krop Museum, Steenwijk

groep lopende mensen:
twee vrouwen met daartussen een aantal mannen met stokken en houwelen
40 x 110 cm

De conservator van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Geertje Huisman, bracht in 2009 een bezoek aan de Krop-collectie in Steenwijk. Het in de collectie aanwezige zesdelige glas-in-loodraam had haar speciale belangstelling. Bij toeval zag ze twee door Krop geautoriseerde ontwerptekeningen van een werk dat ze uit de collectie van de Rijksdienst herkende. Het waren de ontwerpen van de twee glas-in-loodramen welke al heel lang deel uitmaakte van de kunstcollectie van het Rijk. Deze ramen, tot op dat moment toegeschreven aan de glaskunstenaar Toon Berg (1877-1967), bleken van Hildo Krop te zijn.

Volgens onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie kwam naar voren dat de ramen afkomstig waren uit de woning van mr. D. Crena de Iongh, Essenlaan 72 in Rotterdam, destijds directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschapppij NV, kantoor Rotterdam. In dit huis, gebouwd ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, waren de ramen onderdeel van een tussenwand op de begane grond. Vermoed wordt dat deze Crena de Iongh opdrachtgever van de ramen is geweest.

Aangezien de panelen in bruikleen gegeven zouden worden aan het Instituut Collectie Krop in Steenwijk (het huidige Hildo Krop Museum) ondergingen de ramen een restauratie. Het glas-in-loodraam, zoals dat bij De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lag opgeslagen, bestond uit vier panelen, maar het bleek dat de twee buitenste panelen afweken van de midden panelen. Het glas was anders samengesteld en ook de transparante glasstukken hadden verschil van kleur ten opzichte van elkaar. De buitenste panelen werden gedateerd jaren vijftig of zestig. Ook het feit dat er slechts twee van de vier ramen ontwerptekeningen zijn gevonden maakt het aannemelijk dat de twee buitenste panelen niet origineel zijn en mogelijk later zijn bijgemaakt om de serie ergens in te laten passen. Na deze restauratie werden de twee originelen panelen in een verlichte vitrine geplaatst en werd dit tweedelige unieke glas-in-loodraam in 2012 aan het Instituut Collectie Krop als langdurig bruikleen aangeboden.

Qua symboliek, belijning van de figuren en de rondingen van de luchtpartijen vertoont dit werk sterke overeenkomsten met het uit zes delen bestaande glas-in-loodraam uit de collectie van het Hildo Krop Museum. De herkomst van dit raam is wèl bekend is. Het is afkomstig uit de achter de kunsthandel gelegen woning van Herman d’Audretsch in Den Haag. Dit was de zwager van Krop en had destijds een gerenommeerde kunsthandel aan het Haagse Noordeinde. Krop voorzag, begin jaren twintig van de vorige eeuw, de zaak en de woning van meubilair en andere versieringen. De zoon van deze kunsthandelaar, Freek d’Audretsch schonk dit zesdelige glas-in-loodraam in 2010 aan de Krop-collectie in Steenwijk.

bronnen: Uniek glas-in-loodraam voor Hildo Krop Museum, Steenwijker Courant, 19.11.2012; Socialistisch getint glas in lood, Geertje Huisman, Vormen uit Vuur 220, 2013-1.

Me 27 – Staande klok – Steenwijk

ca.1920

Hildo Krop Museum, Steenwijk

ajourreliëf staande klok - foto: loek van vlerken 23.03.2021

bruin eikenhout met bruin coromandelhouten reliëf

Voor het kantoor van L. van Wijngaarden en Zonen’s Tapijten en Mattenfabriek in Rhenen ontwierp Hildo Krop een staande klok met een reliëf van een steigerend paard. Adriaan van Wijngaarden was de zoon van Lucas van Wijngaarden, de oprichter van de fabriek. Adriaan was getrouwd met Lucine Krop, de oudste zus van Hildo.

Zie ook Mo38 en B113

Me 29 – Kinderbidbankje – Steenwijk

Hildo Krop Museum, Steenwijk

1920-21

‘St. Franciscus prekend voor de vogels’
eikenhouten kinderbidbank met gestoken reliëf, gedeeltelijk gepolychromeerd,   
79×120,5×52 cm

Het Hildo Krop Museum heeft dit bijzondere meubeltje geschonken gekregen van het Bijbels Museum. Dit museum organiseert vanaf 2020 reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s buiten de klassieke opzet van het museum. Voor het realiseren van deze nieuwe koers – mede het gevolg van een subsidiestop door het Amsterdams Fonds voor de Kunst in 2017 – had het museum besloten de eigen collectie over te dragen aan andere musea. Dit eikenhouten kinderbidbankje, met de beeltenis van Sint Franciscus van Assisi prekend voor de vogels, gemaakt in 1920/21, mag gezien worden als een uniek werk in het oeuvre van de niet religieuze  Hildo Krop.

Me 15 – Woonkamerameublement voor de heer en mevrouw A Polak-Krop, Steenwijk

Kunstmuseum, Den Haag

1917

woonkamerameublement - foto: loek van vlerken, 10.02.2018woonkamerameublement - foto: loek van vlerken, 10.02.2018piano-ombouw - foto: archief hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

fragment piano-ombouw - foto: archief hildo krop museum
foto: Hildo Krop Museum, Steenwijk

a. ovale tafel
b. vier stoelen
c. buffet met blank glas-in-lood en snijwerk
d. spiegel
e. pianokruk
f. piano-ombouw met reliëf (faun)
g. twee fauteuils
h. kleine vierkante tafel
i. twee voetenbankjes
j. groot wollen geweven vloerkleed en twee kleine kleedjes
k. lamp

a – i. zwart gebeitst eiken hout met zwarte ebbenhouten details
j. in het midden beige, de randen zwart ment diverse kleuren
k. ijzer
diverse afmetingen

uitvoering Firma Nusink en Zoon, Amsterdam

Naast zijn werk aan het Scheepvaarthuis en zijn nieuwe baan bij Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, zag de energieke Krop kans om voor familieleden en voor zijn eigen gezin allerlei meubelen te ontwerpen en te vervaardigen. Van een kinderledikant, stoelen en kasten tot een volledig kantoorameublement in 1915 voor zijn zwager Alfred Polak, die getrouwd was met Krop’s jongere zus Wilhelmina Hendrika (Willy). Dit viel waarschijnlijk in goede aarde, omdat Krop twee jaar later, in 1917, een compleet woonkamerameublement voor het echtpaar vervaardigde. Bijzonder bij dit ameublement  is de zwart gebeitste eikenhouten ombouw voor een piano. Hiervoor sneed Krop een houten paneel met een allegorische natuurvoorstelling met als middelpunt een gehurkte faun.

fragment piano-ombouw - foto: loek van vlerken, 10.02.2018

Het ameublement was te zien op de tentoonstelling ‘De kunst van WENDINGEN 1918-1932’ in het Museum Flehite in Amersfoort (februari-mei 2018)

Muziekkast

muziekkast - foto: loek van vlerken  28.09.2018muziekkast (detail) - foto: loek van vlerken  28.09.2018Zwart gebeitst eikenhout, 72.5 x 54 x 66 cm

Hildo Krop maakte dit zwart gebeitste eikenhouten muziekkastje waarschijnlijk voor eigen gebruik. Hierin konden grammofoonplaten en een pick-up geplaatst worden.
Het is een eenvoudig strak kastje in kubusvorm, maar met aan elke zijkant een identieke ajour reliëf met geluidsgolven.

Het kastje was te zien op de verkooptentoonstelling van Kunstconsult, Amstelveen in september/oktober 2018.

Me 36 – Plafondplaat – Amsterdam

particuliere collectie

1922

de snelheid van het licht - foto: hildo krop museum
‘De snelheid van het licht’, rennende en vliegende dieren
verguld brons, 72 cm

Ada Crone wordt in 1893 in Amsterdam in een gegoede familie geboren. Haar vader, Eduard Henrich Crone, is mede-firmant van het handelsbedrijf H.G.Th. Crone. De firma importeert koffie, cacao en kapok uit Nederlands-Indië, en exporteert er luxe goederen en medische artikelen.
Ada Crone trouwt in 1914 met K. Müseler, maar haar echtgenoot overlijdt al het jaar daarop. Onder de naam A. Müseler-Crone schrijft ze zich in 1914 in aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam en behaalt er in 1918 het getuigschrift ‘interieurtekenen’. In 1919 trouwt ze met August von Saher, zoon van Eduard August von Saher (1849-1918) die de directeur was van de Kunstnijverheidsschool in Haarlem en als conservator verbonden aan het nabijgelegen Kunstnijverheidsmuseum. August en Ada gaan wonen op de Oranje Nassaulaan 10 in Amsterdam. Hildo Krop werd gevraagd om de interieurs van de salon, de eetkamer en de bibliotheek (zie: Me42) te ontwerpen en te vervaardigen. Voor een van deze interieurs maakte Krop een twaalf hoekige plafondplaat ‘De snelheid van het licht’, als versiering rond een lichtbron.

In de oeuvrecatalogus van E.J. Lagerweij-Polak wordt bij dit nummer vermeldt ‘Me36 – plafondplaat voor mevrouw A.H.Hondius-Crone, Amsterdam’. Zij was in 1922 echter nog getrouwd met August von Saher.  In 1929 laat ze zich van hem scheiden en in 1935 treedt ze opnieuw in het huwelijk, nu met archeoloog J.M. Hondius.

bron: Het Nieuwe Instituut, 2000

Me 53 – Dekenkist voor de vrouw van de kunstenaar

particuliere collectie

1946-47

dekenkist - foto: loek van vlerken 28.09.2018dekenkist panelen links - foto: loek van vlerken 28.09.2018
panelen links
dekenkist panelen midden - foto: loek van vlerken 28.09.2018
panelen midden
dekenkist panelen rechts - foto: loek van vlerken 28.09.2018
panelen rechts

djatihout, 60 x 170 x 72 cm

 

Deze rijk gedecoreerde dekenkist maakte Hildo Krop voor zijn vrouw. Op de deksel van de kist staat in een sierlijk handschrift gestoken: ‘Hildo Krop dedicavit uxori carissimae AD 1948’, wat betekent: ‘Door Hildo Krop opgedragen aan zijn geliefde vrouw in 1948’.fragment; 'hildo krop dedicavit uxori carissimae AD 1948’

Op de voorzijde en zijkanten van de kist staat op een banderol de in hoofdletters gestoken tekst: “De mens staat en valt En helpt en richt zich op Wat geloof de mens ook heeft verloren De vrijheid eenmaal wordt geboren”. Deze spreuk verwijst, net als de voorstellingen op de zeven reliëfpanelen, naar de bevrijding van 1945.tekst dekenkist - foto: loek van vlerken 28.09.2018

De dekenkist werd tentoongesteld tijdens de verkoopexpositie van Kunstconsult, Amstelveen (26 september t/m 17 oktober 2018).

Me 23 – Meubels voor juwelier Steltman – Den Haag

Noordeinde 42a, Den Haag

1920

vitrine op onderstel - foto: loek van vlerken 14.11.2017
vitrine op onderstel (detail - liggend figuur en zwaan) - foto: loek van vlerken 14.11.2017
vitrinekastje - foto: loek van vlerken 14.11.2017
vitrinekastje (detail) - foto: loek van vlerken 14.11.2017

a. acht stoelen met alleen een rugleuning
b. drie stoelen idem maar met lagere leuning
c. stoel met armleuningen en aan de achterzijde een paneel met snijwerk (lopende man met dieren en bloemen)
d. bureau
e. toontafel met uittrekbaar blad
f.  vitrine op onderstel met inscriptie in reliëf: ‘Steltman bijoutiier Noordeinde 42a Den Haag’ met vignet liggend vrouwelijk naakt met zwaan
g. bureautje
h. ladenkastje
i.j. vitrines
k. toonbank

licht en donker coromandelhout, div. afmetingen

hanni steltman door chris lebeau - 15.01.1923
Hanni Steltman door Chris Lebeau – 15.01.1923

In 1920 vroeg Johannes Steltman aan zijn Steenwijkse jeugdvriend Hildo Krop of hij zijn winkelpand van zijn juwelierszaak aan het Noordeinde in Den Haag wilde moderniseren. Krop transformeerde de juwelierszaak tot een moderne winkel met een kunstzinnig cachet dat voor de Haagse binnenstad bijzonder was. De winkel onderging een metamorfose. Krop ontwierp een tapijt en diverse meubelen: vitrinekasten, stoelen, krukjes, tafels, bureaus en een toonbank met vitrines en laden en klepjes. Enkele van deze meubelen zijn nog steeds in gebruik in de huidige winkel.

Ook ontwierp Krop etalagepanelen en moderniseerde hij het exterieur van het pand (zie: Me24).
Bij de tentoonstelling ‘100 jaar Steltman’ in het Gemeentemuseum (het tegenwoordige Kunstmuseum) in Den Haag in 2017/18 werden enkele meubelstukken uit dit interieur tentoongesteld.

bron: Steltman catalogus, Gemeentemuseum, Den Haag, 2017

interieur juwelier steltman, den haag - foto: lagerweij-polak
Volgens de oeuvre catalogus van Lagerweij-Polak zouden naast de vitrines, kast, tafel, stoelen en kleed, ook het zilveren theestel op de tafel een ontwerp zijn van Krop.

zilveren theeservies - historische foto: hildo krop museum

Me 46 – Boekenkast met ajourreliëfs – Amsterdam

Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45, Amsterdam

ca. 1930

ajourrelief - foto: loek van vlerken 10.11.2017
middendeel ajourreliëf
jong paar - foto: loek van vlerken 10.11.2017
jong paar
vogels - foto: loek van vlerken 24.11.2017
vogels
twee paardjes - foto: loek van vlerken 10.11.2017
twee paarden
twee hertjes - foto: loek van vlerken 10.11.2017
twee hertjes
vissen en vogels - foto: loek van vlerken 10.11.2017
vissen en vogels
hertje en scheepje - foto: loek van vlerken 10.11.2017
hertje en scheepje

‘de volle rijkdom van de natuur’
eikenhout met coromandelhout (reliëfs)

reliëf: 270 cm
de kast is verloren gegaan

 

Rond 1930 ontwierp Hildo Krop een ajourreliëf als versiering van een boekenkast voor een (onbekend) jong Amsterdams echtpaar, dat in Hilversum ging wonen in een door architect F.A. den Tex ontworpen villa. Na zo’n vijfentachtig jaar in diverse interieurs te zijn gebruikt , werd in 2015 het reliëf in slechte staat op ‘Marktplaats’ aangeboden. Het in een vurenhouten lijst geplaatste reliëf was op een aantal plekken gebroken met het gevolg dat het werk uit meerdere losse stukken bestond. Het kunstwerk werd door Museum Het Schip aangekocht en is vakkundig hersteld door Margreet Buehre-Andriessen en tevens door haar van een nieuwe eikenhouten lijst voorzien.

Over de historie van het kunstwerk is niet veel meer bekend dan wat in de oeuvrecatalogus Hildo Krop van E.J. Lagerweij-Polak staat. Hierin wordt gesproken over een eikenhouten boekenkast met een ajourreliëf van coromandelhout. Hierop staat een jong paar omgeven door dieren en planten waarvan de titel ‘De volle rijkdom van de natuur’ is.

Het reliëf is te zien als onderdeel van de vaste collectie van het Museum Het Schip.

Me 42 – Betimmering studeerkamer voor Von Saher-Crone

Hildo Krop Museum, Steenwijk
particuliere collectie (reliëf wandpaneel)
oorspronkelijk  in villa Oranje Nassaulaan 10, Amsterdam

1926-27

wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018
Wandpaneel
mahoniehout – 52 x 134 cm

details:
fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018fragment wandpaneel - foto: loek van vlerken 28.09.2018

kastversiering - foto: loek van vlerken 28.09.2018
kastversiering – 20 x 10.5 x 7 cm

lamp - foto: hildo krop museum - mei 2018


kastversiering en ajourreliëf voor een lamp, coromandelhout

Ada Helena Crone (1893-1996) trouwde in 1919 met August Eduard von Saher (1890-1973). Ada Crone was van jongs af aan geïnteresseerd in toegepaste kunst en had in 1918 eindexamen gedaan aan de afdeling decoratieve kunst van de Amsterdamse Quellinusschool. August von Saher was advocaat en consul generaal van het Koninkrijk Bulgarije in Nederland. Hij deelde met Ada de liefde voor kunst waar hij al vroeg mee in aanraking kwam. Zijn vader, Eduard August von Saher (1849-1918), was directeur van het Museum en de School voor Kunstnijverheid in Haarlem. Na hun trouwen gingen August en Ada von Saher-Crone wonen op de Oranje Nassaulaan 10 in Amsterdam, een villa ontworpen door de Amsterdamse School architect C.J. Blaauw. Hildo Krop werd gevraagd om de interieurs van de salon, de eetkamer en de bibliotheek/studeerkamer te ontwerpen en te vervaardigen.
Voor de studeerkamer maakte Krop een betimmering in mahonie- en Fries esdoornhout. Tevens sneed hij een mahoniehoutenpaneel met centraal een moeder en kind, links de werkende mens en rechts natuurtaferelen met de voor Krop zo kenmerkende figuren als  paardjes, herten, vliegende reigers, vosjes, arenden en  faun. In zijn ontwerp voor de lamp komt ook weer een bekend thema van Krop terug. De twee ajourreliëfs verbeelden ‘dag’ en ‘nacht’. Bij ‘dag’ zien we een manfiguur onder een stralende zon en vogels (reigers) in de lucht. Bij het nachttafereel, een in slaap dommelende vrouw onder een sterrenhemel met een vlucht vleermuizen. Aan het houtsnijwerk van de boekenkast vinden we een gebogen vrouwfiguur met masker en hand.
Het paneel en het houtsnijwerk voor de boekenkast werden tentoongesteld tijdens de verkoopexpositie van Kunstconsult, Amstelveen (26 september t/m 17 oktober 2018).

Voor de familie Von Saher ontwierp Krop in 1924 op de begraafplaats Westerveld een urnenmonument (zie Mo5).

bron: www.onsbloemendaal.nl, nr.3 najaar 2016

In het tijdschrift Wendingen – jaargang 1927 nr.2 verschenen foto’s van dit bibliotheekinterieur.lamp en paneel - studeerkamer voor architect c.j. blaauw - foto: wendingen 1927 nr.2lamp en paneel - studeerkamer voor architect c.j. blaauw - foto: wendingen 1927 nr.2

Me 22 – Klok met twee wierookbranders

Naast particuliere collecties, bevinden zich exemplaren in de collecties van het Stedelijk Museum, Amsterdam; Museum Het Schip, Amsterdam; Princessehof, Leeuwarden en Museum Boijmans-van Beuningen, Rotterdam

ca. 1920

klok met faun en wierookbranders - foto: botterweg auctions amsterdam - 2014foto: Botterweg Auctions, Amsterdam

a. klok met faun: wijzerplaten en cijfers verschillen van kleur en er zijn twee typen slingers (kronkelende slang en slang in achtvorm)
38x33x15 cm
wierookbrander met vosje en kraai onder cypres - foto: botterweg auctions amsterdam - 2014wierookbrander paddenstoelvorm met grote slang en achterom kijkend hert - foto: botterweg auctions amsterdam - 2014
foto: Botterweg Auctions, Amsterdam

b. wierookbrander in de vorm van een cypres, waaronder een vosje en een kraai
21×10, 75×10 cm
c. wierookbrander in de vorm van een paddenstoel, waaronder een grote slang en een achterom kijkend hert
25x18x10 cm

Rond 1920 ontwierp Krop deze klok in de voor de Amsterdamse School zo bekende parabool-vorm.  Voor dit sierlijk klokje plaatste hij een faun half zittend op de klokkast, met naast hem aan de rechterzijde een raaf en links twee slangen. Het ontwerp was een model om in serie te laten vervaardigen door het atelier H.J. Winkelman & Van der Bijl uit de Amsterdamse Westerstraat. Dit atelier voor siersmeedkunst kende Krop als vervaardiger van het hekwerk en het siersmeedwerk van trappen en lampen aan het Scheepvaarthuis. Voor de uitvoering van deze klok maakte Winkelman & Van der Bijl verschillende varianten in geoxideerd ijzer, groen gepatineerd brons, smeedijzer en rood koper. Ook bestaat er een grote variëteit in de uitvoering van de wijzerplaat: er zijn zeker drie verschillende typen geweest met diverse bewerkingen: glad en beschilderd (bruin met witte cijfers), geëmailleerd in verschillende kleuren, zoals oranje, groen, paars en gevlamd met weer een ander type cijfers. Krop ontwierp bij deze klok ook twee verschillende wierrookbranders, één met een vos en een raaf en de ander met een slang en een hert. Er bestaan veel minder wierrookbranders dan klokken, waardoor het idee bestaat dat de klok ook zonder deze pendanten aangeschaft kon worden, of alleen bij bepaalde, luxere uitvoeringen van de klok (brons, koper), werden geleverd. Een mooi overzicht van deze verscheidenheid aan uitvoeringen was te zien in de zomer van 2016, gedurende de tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

klokken in stedelijk museum - foto: loek van vlerken 28 juni 2016

pendule 1917
foto: NRC Handelsblad 17.03.1989

Krop ontwierp  in 1915 ook al een klok met een faun voor zijn zwager A. Polak (Me 6). Deze klok was te zien op de tentoonstelling Europese Art Deco in Brussel in 1989. De uitvoering van dit eikenhouten uurwerk werd verzorgd door de Firma Nusink & Co. te Amsterdam.

bronnen:
NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 17.03.1989
Wonen in de Amsterdamse School, Ingeborg de Roode en Marjan Groot, Stedelijk Museum, 2016

Me 50 (?) – Hoektableau VARA – Hilversum

Muziekcentrum van de Omroep,
Heuvellaan, Hilversum

ca. 1931

hoektableau vara - foto: loek van vlerken 05.03.2015schipper aan roer - foto: loek van vlerken 05.03.2015  man met stok - foto: loek van vlerken 05.03.2015
man met gereedschap - foto: loek van vlerken 05.03.2015  telefonerende man - foto: loek van vlerken 05.03.2015
hoektableau VARA 1925-1930 samenvoeging linker en rechter paneel - foto: loek van vlerken 05.03.2015VARA-embleem met brandende vlam met vier figuren in elke hoek:
schipper aan het roer
man met stok
arbeider met werktuig (wisselwachter?)
telefonerende man

gepolychromeerde steen, ca. 130 x 65 cm

 

Dit hoektableau is te vinden in het gebouw van het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan in Hilversum. Het tableau laat groei van ledental zien van de omroep- vereeniging VARA (Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs) vanaf de oprichting op 1 november 1925 tot 1 november 1930: 100.000 leden. Dit onmiskenbare werk van Hildo Krop, gemaakt rond 1931, wordt niet in de oeuvre catalogus ‘Lagerweij-Polak’ genoemd. Wél een ‘speeltafel met beeldhouwwerk voor Vara-studio, Hilversum’ met de datering 1931-32 – nummer Me 50. Er wordt vermeld dat dit werk waarschijnlijk verloren is gegaan. Mogelijk betrof dit een houtsnijwerk.

overzicht hal muziekcentrum - foto: loek van vlerken 05.03.2015

Me 44 – Drie ajourreliëfs voor koffiekamer bij raadzaal Raadhuis, Amsterdam

Oudezijds Voorburgwal 197-199, Amsterdam

1927-28

koffie - foto: loek van vlerken 13.02.2012 thee - foto: loek van vlerken 13.02.2012 tabak - foto: loek van vlerken 13.02.2012 1. koffie
2. thee
3. tabak

wit geschilderd hout, 90 x 90 x 10 cm (elk)

Naast vier beelden in de raadzaal (B 71) en een ajourreliëf (Me 45) in de hal bij de raadzaal  van het voormalige raadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal maakte Hildo Krop ook voor de koffiekamer van de raadzaal drie ajourreliëfs. Deze toepasselijke reliëfs, van wit geschilderd hout, verbeelden ‘koffie’, ‘thee’ en ‘tabak’.

koffiekamer - foto: uitzichten en stroomingen in de kunstnijverheid, 1928 - collectie loek van vlerken

Me 45 – Stedemaagd – Amsterdam

in hal vóór de raadzaal van het Raadhuis
Oudezijds Voorburgwal 197-199, Amsterdam

1927-28

stedemaagd - foto: loek van vlerken 13.02.2012ajourreliëf - foto: loek van vlerken 13.02.2012
ajourreliëf - foto: uitzichten en stroomingen in de kunstnijverheid -1928
foto: Uitzichten en stroomingen in de kunstnijverheid, 1928

Stedemaagd van Amsterdam
Ajourreliëf  – mahoniehout in Coromandelhouten lijst, 190 cm

In de hal vóór de raadzaal van het voormalige raadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal is een mahoniehouten ajourreliëf geplaatst van de hand van Hildo Krop. Het is de verbeelding van de Amsterdamse Stedemaagd met de keizerskroon in haar hand gezeten voor de plattegrond van de grachtengordel, verlevendigd met havenmotieven, torens en mens en dier in de stad. In vergelijking met de foto uit 1928 blijkt dat er in de huidige situatie twee panelen in het reliëf omgekeerd zijn. Zowel het midden paneel als het paneel links-onder zijn, waarschijnlijk bij een onderhoudsbeurt, niet juist herplaatst.
Ook voor de koffiekamer van de raadzaal maakte Krop drie ajourreliefs (Me 44).

Me 55 – Monumentale bank – Amsterdam

Koninklijk Paleis, Dam, Amsterdam
interieur

1955-58

monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013uit vondels gijsbrecht - foto: loek van vlerken 23.10.2013   uit vondels gijsbrecht - foto: loek van vlerken 23.10.2013uit vondels gijsbrecht - foto: loek van vlerken 23.10.2013uit vondels gijsbrecht - foto: loek van vlerken 23.10.2013monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013monumentale bank paleis op de dam - foto: loek van vlerken 23.10.2013

eikenhout, 73 x 240 x 80 cm

Deze weinig bekende bank staat in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. De onbekendheid komt waarschijnlijk omdat de bank voor het publiek niet te bezichtigen is. De eikenhouten bank werd door Hildo Krop gemaakt ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het paleis en was een initiatief van de toenmalige burgemeester van Amsterdam, mr. A. d’Ailly. Op 26 september 1958 werd dit geschenk van de Stad Amsterdam aan koningin Juliana aangeboden. Of de vorstin er erg blij mee was is nog maar de vraag. Oorspronkelijk was het meubelstuk bedoeld voor het ‘Koningsvoorhuis’, maar daar is het niet geplaatst omdat het detoneerde met de andere meubelen in het interieur. Je kan je afvragen of de bank sowieso bij enig ander meubel zou passen. Het staat dan ook om die reden in een kale gang aan de Nieuwezijds Voorburgwalkant van het Paleis. De bank heeft op de rug vijf reliëfs, waarvan vier met voorstellingen ontleend aan de Gijsbrecht van Vondel. Het middelste reliëf plaatste Krop de keizerskroon met op de banderolle het devies dat koningin Wilhelmina na de bevrijding in 1945 aan Amsterdam schonk: ‘Heldhaftig/Vastberaden/Barmhartig’. De poten hebben de vorm van twee leeuwenparen als wapendragers, met links het wapen van Amsterdam en ‘1655’ en rechts het koggeschip en ‘1955’.
koningin juliana en wethouder de roos - foto: nieuwsblad van het noorden - 27 september 1958
Koningin Juliana en wethouder De Roos, met op de achtergrond Prins Bernhard 

Op een archieffoto uit het Hildo Krop Museum zien we dat de leeuwfiguren in het atelier nog een laatste behandeling van Krop met beitel en polijstmiddelen krijgen, voordat de bank geconstrueerd gaat worden.

Me 24 – Etalagepanelen voor juwelier Steltman – Den Haag

Noordeinde 42a, Den Haag

ca. 1920

faun met dieren en bloemen - foto: loek van vlerken 14.11.2017
faun met bloemen en dierenfaun met dieren en bloemen -foto: wendingen 1925 nr.2 (collecie loek van vlerken)
tweede paneel met faun – foto: Wendingen 1925 nr.2
staande vrouw met slang en bloemen - foto: loek van vlerken 14.11.2017
staande vrouw met slang en bloemenparelvisser - foto: loek van vlerken 14.11.2017
parelvisser met mes, haai, zeeplanten en -dierenfaun met dieren en bloemen (detail vosje) - foto: loek van vlerken 14.11.2017
faun met dieren en bloemen (detail: vosje)faun met dieren en bloemen (detail vogels) - foto: loek van vlerken 14.11.2017
faun met dieren en bloemen (detail: vogels)faun met dieren en bloemen (detail gazelle en egel) - foto: loek van vlerken 14.11.2017
faun met dieren en bloemen (detail: gazelle, rups en egel)

a. twee verschillende panelen met een faun met dieren en bloemen
b. achterwandpaneel etalage: staande vrouw met slang en bloemen
c. achterwandpaneel etalage: parelduiker met mes en haai, zeeplanten en –dieren

ajourreliëfs, coromandelhout, a. 39x 83,5 cm; b. en d. 40 x 55 cm; c. 39,5 x 55 cm

Als beeldhouwer had Krop rond 1920 al behoorlijk naam gemaakt. Er kwamen flink wat opdrachten voor bouwbeeldhouwwerk uit het hele land binnen. In de hoofdstad waren de eerste versieringen aan bruggen van zijn hand verschenen. Maar daarnaast bleven ook de aanvragen voor het vervaardigen van meubels en complete interieurs binnenkomen. In 1920 kreeg Krop van zijn Steenwijkse jeugdvriend Johannes Steltman het verzoek om het winkelpand van zijn juwelierszaak aan het Noordeinde in Den Haag in te richten. Krop ging voortvarend te werk. De winkel moest een kunstzinnige uitstraling krijgen, een uitstraling die uniek was in de Haagse binnenstad. Er kwam een nieuwe etalage, waarbij het bovendeel met gebrandschilderd glas werd uitgevoerd. Ook ontwierp Krop nieuwe deurpartijen met mooie bovenlichten.


winkelpand Noordeinde 42a – ca. 1925 (foto: archief Steltman)


winkelpand Noordeinde 42a – 2019


glas-in-loodraam


fragment winkeldeur

deurlichten met huisnummer 42 en monogram JS

Een wand bij het entree werd van boven tot onder voorzien met donkerbruine ESKAF-grèstegels met voorstellingen van mens en dier.

faun met dieren en bloemen (foto - wendingen 1925 nr.2)
foto: Wendingen 1925 nr.2

Voor de binnenkant van de etalage ontwierp Krop coromandelhouten ajourpanelen met verschillende voorstellingen. Een paneel laat een parelduiker met een mes en een haai zien als verwijzing naar parels, welke een specialiteit van Steltman was. Een ander paneel verbeeldt een staande vrouw met slang en bloemen en twee verschillende reliëfpanelen met een faun in de natuur, compleet met bloemen en dieren.
Ook het interieur van de winkel  onderging een metamorfose. Krop ontwierp diverse meubelen: een toonbank met vitrinekasten en laden, bureaus, stoelen, krukjes, tafels en zelfs een tapijt (zie Me23).

interieur juwelier steltman, den haag - foto: lagerweij-polak
foto: Lagerweij-Polak

In 1933 werd het interieur van de winkel uitgebreid en volgens een plan van Krop gemoderniseerd met een licht muurbekleding, nieuwe lampen en een andere opstelling van kasten en vitrines. In 1964 werd de zaak ingrijpend verbouwd, waarbij de panelen het veld moesten ruimen en werden opgeslagen.

Bij de tentoonstelling ‘100 jaar Steltman’ in het Gemeentemuseum (het huidige Kunstmuseum) in Den Haag in 2017/18 waren drie ajourreliëfs en enkele meubelstukken uit dit interieur tentoongesteld.

Gedurende een tentoonstelling gewijd aan Krops’ faunen, in het Hildo Krop Museum in Steenwijk (van 2019 t/m 2020), is het ajourreliëf  faun met bloemen en dieren te bewonderen.

bron: Steltman catalogus, Gemeentemuseum, Den Haag

Me 12 – Schoorsteenmantel met spiegel en kast – Doetinchem

bankgebouw voormalige Geldersch Crediet Vereeniging,
Grutstraat 1, Doetinchem

ca. 1916

schoorsteenmantel - foto: botterman auctions, oktober 2013

man met zeis - foto: botterman auctions, oktober 2013 schoorsteenmantel detail - foto: botterman auctions, oktober 2013 schoorsteenmantel detail - foto: botterman auctions, oktober 2013
1. schoorsteenmantel met spiegel en gesneden voorstellingen van paardenhoofden, meeuwen, druiventros, graan en een zittende boer met zeis – foto’s Botterweg Auctions, Amsterdam

kast - foto: loek van vlerken 24.09.2013kast detail - foto: loek van vlerken 24.09.2013 slang - foto: loek van vlerken 24.09.2013 kastdeur paneel - foto: loek van vlerken 24.09.2013
flamingo - foto: loek van vlerken 24.09.2013 steenbok - foto: loek van vlerken 24.09.2013 kameleon - foto: loek van vlerken 24.09.2013
vrouw in doornenstruik - foto: loek van vlerken 24.09.2013  man met zeis - foto: loek van vlerken 24.09.2013 zaaiende man - foto: loek van vlerken 24.09.2013  man met zorgen - foto: loek van vlerken 24.09.2013
2. kast met gesneden voorstellingen van o.a. dierfiguren (slang, flamingo, springbok, kameleon ?), hurkend vrouwfiguur, boer met zeis, zaaiende boer en man met handen om het hoofd.

eikenhout, afmetingen niet bekend

Na de beëindiging van het werk aan het Scheepvaarthuis was het niet gemakkelijk om nieuwe opdrachten te krijgen. Maar in 1916 kreeg hij het verzoek van de architecten G. Versteeg en B. Ovink om mee te werken aan een project voor de Gelderse Credietvereeniging in Doetinchem. Voor dit bankgebouw kreeg hij een zeer gevarieerde opdracht. Hij ontwierp bijna de complete decoratie van interieur en exterieur.

(voor exterieur zie bij Bouwbeeldhouwwerk B4)

schoorsteenmantel in particuliere verzameling (aangeboden bij Botterweg Auctions, Amsterdam – veiling oktober 2013)
kast nog aanwezig in Grutstraat 1, Doetinchem (september 2013 een kledingwinkel)