Arnon Grunberg. Het leven als strijd

Deze bespreking  van het essay uit de Groene Amsterdammer, nr. 35, 30 aug. 2018, is in bewerking.

 

het leven als strijd