test pagina

Nordfront 1-1-‘44

Waarde vriend,
We zijn het oudejaar weer uitgegeleden en het nieuwe ingegaan. Door deze wil ik jou en al degenen die om je heen zijn een gelukkig nieuwjaar wenschen. Bij zulke ogenblikken zijn mijn gedachten immer in Holland bij alle bekenden. Onder hoe andere omstandigheden moest ik nu hier zijn bij de jaarwisseling. We hopen met elkaar dat dit jaar de vrede brengen zal. Henk Roest heeft maar weer verlof gehad. De ene heeft toch meer geluk wie de ander. Nu is hij ook kort bij mij in de buurt. Zooals je aan het opschrift wel hebt gemerkt ben ik weer een aardig eindje van huis. Toch hoop ik nog steeds eenmaal met verlof te komen. Bekom buitengewoon weinig post uit Holland. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik een brief bekommen heb. Desondanks blijf ik immer aan het schrijven. Je zult me niet kwalijk nemen dat ik met potlood schrijf want ik heb niet anders. Groet alle bekenden en ontvang van mij de groeten en tot ziens Henk Smit Fpn 58308C.

Na een maand geen post te hebben ontvangen, ontvangt vader alle post in één keer en schrijft op 6 januari weer. Zijn vriend heeft deze zin met rode pen onderstreept. Ook in de andere brieven heeft zijn vriend zinnen met rode pen onderstreept. (…) Ik kan wel van hieruit schrijven dat de wereld geestelijk met sprongen terug gaat in deze tijd. Misschien zie ik het hier nog beter als jullie die thuis zijn. Hoop dat God spoedig de vrede geven mag en dat we elkander nog eenmaal in gezond de hand kunnen drukken. Half januari 1944 breekt het Rode Leger door de omsingeling in Oranienbaum heen. Het legerkorps ‘Nordland’ waar De brigade Nederland in onder is gebracht,  wordt teruggedrongen naar de vestigingsstad Narva, aan de gelijknamige rivier. De legionairs liggen in stelling langs de rivier, richting de brug. Er vinden in maart zware gevechten plaats. Het met veel meer manschappen en wapengeschut uitgeruste Rode Leger blijft opdringen. Er is bij de Duitsers toenemend gebrek aan munitie en er zijn voortdurend lucht- en artilleriebombardementen, waardoor de versterkingen en communicatieverbindingen, die door de pioniers van ‘Nordland’ worden aangelegd, soms dagenlang uitvallen. Meer dan een maand later schrijft vader weer.

De aanhef van de brief is Ostfront 16-2-‘44

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *