B 46 – Nationale Levensverzekeringsbank – Rotterdam

Boompjes 8a, Rotterdam

1924

entree nationale levensverzekeringsbank (detail) - historische foto 1940 - archief nationale nederlandenentree nationale levensverzekeringsbank (detail) - historische foto 1940 - archief nationale nederlandenentree nationale levensverzekeringsbank - historische foto 1940 - archief nationale nederlandennationale levensverzekerings bank - historische foto 1925
2 ingangsversieringen
syeniet, ca. 50 cm

architecten: Fa. Van der Heijden en Van Nieuwenhuyzen

In 1924 maakte Hildo Krop voor de Nationale Verzekeringsbank aan de Boompjes in Rotterdam twee hoekstenen als versiering van de hoofdingang. Krop laat aan de linker steen een vrouwenkop zien met aan weerszijden het water van de Rotterdamse haven: een roeier en een zeilschip. Op de rechter steen staat een mannenkop met boompjes. Wat Krop aan de linkerkant van deze kop gehakt heeft is niet bekend. Wellicht wordt hier het land (de stad Rotterdam) verbeeld.
Ook de siersmid H.J. Winkelman werkte aan dit gebouw mee en mogelijk is de opdracht voor Krop door hem ontstaan.
Bij het bombardement van mei 1940 op Rotterdam werd het gebouw beschadigd, maar de schade viel mee (zie de foto onder). Voor de Gemeente Rotterdam stond het bankgebouw, in verband met de nodige uitbreiding van het wegennet, behoorlijk in de weg . De gemeente was in 1925 al niet blij met het pand aan de Boompjes, vandaar dat de Nationale nadien ook geen vergunning kreeg voor uitbreiding. Om die reden zocht de bank al vóór de oorlog naar een andere locatie en verhuisde naar de Schiekade. Het mei-bombardement gaf eigenlijk alleen maar het laatste zetje voor de definitieve afbraak van het pand. Dit gebeurde uiteindelijk pas in het midden van de jaren vijftig. Het beeldhouwwerk van Krop is hierbij ook verloren gegaan.

bron: Ingrid Elferink, Nationale Nederlanden

nationale levensverzekerings-bank, na bombardement mei 1940 - historische foto (nationale nederlanden)
mei 1940